Benešov u Semil

12345
Obrázek aktuality
19.09.2022

Revitalizace lipové aleje u hřbitova

Obec Benešov u Semil sděluje, že projekt „Revitalizace lipové aleje u hřbitova“, byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje,  program č. 2.1 – Program obnovy venkova dotačního titulu 2 – komplexní úprava návsí a náměstí, v hodnotě 156 480 Kč.

Více informací
Obrázek aktuality
19.09.2022

Obec Benešov u Semil – Sběrná místa a kontejnery

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životního prostředí. Předmětem podpory je rozšíření systému separace odpadu na území Libereckého kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace evropské unie činí 678 810 Kč (85 % způsobilých výdajů). Celkové předpokládané náklady na projekt v době podání žádosti činily 796 600 Kč. V záři roku 2021 jsme započali samotnou realizaci toho projektu. V letošním roce budou vybudovány zpevněné plochy pod kontejnery v Podmošně (u sociálních služeb péče Tereza), v Podolí (u zastávky autobusu), na Hradišťatech, kde doposud místo s kontejnery chybělo. Dále bude v rámci dotace vybudována panelová plocha pro umístění zavíracích kontejnerů na další složky tříděného odpadu na pozemku obce na Hradišťatech. Na tato a další sběrná místa v obci budou doplněny kontejnery. Separační systém bude také rozšířen o kontejnery na kovy. Dále bude obec disponovat velkoobjemovými kontejnery.

Více informací
Obrázek aktuality
11.09.2022

Změna termínu zastupitelstva

Vážení spoluobčané, dochází ke změně termínu jednání zastupitelstva. Termín jednání zastupitelstva je stanoven na 21. 9. 2022 od 19:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu. Děkujeme za pochopení.

Více informací
Obrázek aktuality
05.09.2022

Oprava povrchů komunikací v obci

Od 5. 9. 2022 probíhá v horním Benešově pokládka asfaltů na místních i krajských komunikacích. Majitelé nemovitostí budou firmou informováni o časovém rozsahu uzavírek v jejich okolí. Dbejte prosím značení a nevjíždějte ani nevstupujte na komunikace kde práce probíhají. Děkujeme za pochopení.

Více informací
Obrázek aktuality
31.08.2022

Benešovský PŮLMARATÓN a desítka Pojizeřím 2022

V sobotu 8. října 2022 proběhne 34. ročník silničního běžeckého závodu údolím Jizery. Z důvodu rekonstrukce "Pojizerské" silnice č. II/292 z Rybnic proběhne letošní ročník v omezeném rozsahu - V ROCE 2022 SE BĚŽÍ POUZE ZÁVOD V PŮLMARATÓNU A NA 10 KM! 

Více informací
Obrázek aktuality
25.08.2022

Uzavírka komunikace 5.-9.9.2022

Od 5.9.2022 do 9.9.2022 bude v Benešově u Semil na silnici číslo III/2893 mezi autobusovými zastávkami Semily,Podskalí a Benešov u Semil,u hřiště probíhat pokládka asfaltových vrstev za úplné uzavírky tohoto úseku komunikace. 

Více informací
Odber SMS velky BM logo m logo liberecky kraj cesky raj mr pojizeri greenway jizera header