Benešov u Semil

12345

Nová kniha o Benešově

600let kniha

Obec vydala novou knihu od Mgr. Lenky Holubičkové věnovanou historii obce. Knihu bude možné zakoupit mj. v rámci oslav v sobotu 18. června a následně na obecním úřadu. Upoutávku na tuto knihu spolu s ohlédnutím za rokem 1411 napsala sama její autorka.

Počátek 15. století nebyl pro české království právě nejšťastnější dobou. Král Václav IV. ztratil římský trůn a jeho spory s vysokou šlechtou i církví se vyostřily. Zem se ještě nevzpamatovala z velké morové epidemie a už tu byla další vlna černé smrti. Města i vesnice se vylidňovaly, feudálové přicházeli o významnou část svých příjmů, a tak si začali přilepšovat loupením. V zemi přestalo být bezpečno. Lid spatřoval příčinu svého strádání v božím hněvu a snažil se dosáhnout odpuštění příklonem k pravým hodnotám křesťanské víry. Jenže s tím velmi kontrastovalo bohatství, v němž si žila církev. Konflikt byl na obzoru.

V lednu 1409 Václav IV. vydáním Dekretu kutnohorského upravil poměr hlasů na pražské univerzitě ve prospěch Čechů, v prosinci papež zakázal kázání v soukromých kaplích, tedy i v té Betlémské, v níž působil mistr Jan Hus. O pár měsíců později v Praze vzplály Wiclifovy spisy a na Jana Husa byla uvalena klatba. V tomtéž roce dokončil hodinář Mikuláš z Kadaně své životní dílo – staroměstský orloj.

Roku 1411 zemřel moravský markrabě Jošt, jeden ze dvou zvolených římských králů. Moravu po něm převzal Václav IV., jenž ale neměl sílu ani na správu Čech. V létě roku 1412 prožívala Praha odpustkové bouře a papežův interdikt zakazující všechny veřejné bohoslužebné úkony, tedy i pohřby, vyhnal Jana Husa z Prahy. Léto roku 1413 prožil na Kozím Hrádku, kde kázal a dopsal své nejvýznamnější dílo Postilu. V červenci 1914 přesídlil na hrad Krakovec, odkud se v říjnu toho roku vydal na cestu do Kostnice, kde chtěl obhájit své pojetí reformy katolické církve.

Z této neklidné doby pocházejí nadační knihy Libri erectionum, do nichž se zapisovaly dary a odkazy, které lidé věnovali kostelům a klášterům. U roku 1411 najdeme zápis týkající se Benešova. Jméno obce je tu zapsáno dokonce dvakrát, podruhé omylem. To je úplně první písemná zmínka dokládající existenci naší obce.

V roce 2011 si tedy připomínáme 600 let, které od chvíle, kdy byla ona věta do knihy vepsána, uplynuly. To je významné výročí, které si nepochybně zaslouží trochu vzpomínání. Snad Vám tedy přijde vhod kniha, kterou jsem k této příležitosti přichystala. Kniha má sto kapitol, pro představu Vám předkládám názvy těch, které končí na číslo 3:

  • Benešov na starých mapách,
  • Nové cesty přes Benešov,
  • Autobusová doprava,
  • Obecná škola – nejstarší historie,
  • Benešovský hřbitov,
  • Benešovští legionáři,
  • Firma J. V. Hybler – 1894,
  • Další benešovské divadelní spolky,
  • Dělnická tělovýchovná jednota,
  • Čas sklizně.

Snad Vás tato „ochutnávka“ zaujala.

Lenka Holubičková

Vytvořeno 13.6.2011 23:29:48 - aktualizováno 17.6.2011 8:58:03 | přečteno 2650x | Ing. Jiří Lukeš