Benešov u Semil

12345

VALNÁ HROMADA T.J. BENEŠOV u Semil

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu (VH) T.J. Benešov u Semil, která se koná v pátek 13. listopadu 2015 od 18.00 hodin v Hostinci Podmošnou.

 

Program jednání VH:

  1. Úvod, přivítání
  2. Informace o registraci spolku u Krajského soudu v Hradci Králové
  3. Změna názvu spolku
  4. Změna stanov spolku
  5. Volby orgánů spolku
  6. Výše členských příspěvků
  7. Plán činnosti na rok 2016
  8. Různé, diskuze

V případě, že nebude přítomna nadpoloviční většina členů starších 18 let, bude se konat náhradní VH, a to nedříve za 15 minut od ukončení VH pro neusnášeníschopnost, a to se stejným programem a na stejném místě. Usnášeníschopnost náhradní VH není omezena počtem přítomných členů starších 18 let, k platnosti usnesení je třeba souhlasu 3/5 přítomných členů starších 18 let.

Po skončení valné hromady (cca ve 20.00 hod) bude následovat beseda s cestovatelem s promítáním fotografií: Kamil Farský – Peru.

Zváni jsou všichni členové i příznivci spolku. Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení.

Vytvořeno 25.10.2015 22:28:12 | přečteno 632x | Ing. Jiří Lukeš