Benešov u Semil

12345

Valná hromada TJ Benešov u Semil

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu (VH) TJ Benešov u Semil, která se koná v pátek 11. března 2016 od 18.00 hodin v hostinci Podmošnou.

Program jednání VH:

  1. Úvod, přivítání
  2. Zpráva o činnosti 2015
  3. Zpráva o hospodaření 2015
  4. Inventury
  5. Výše členských příspěvků 2017
  6. Různé, diskuze

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím. V  případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s  hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Po skončení valné hromady (cca ve 20.00 hod) pro Vás po vzoru předchozích let připravujeme besedu s cestovatelem a s promítáním fotografií.

Zváni jsou všichni členové i příznivci spolku. Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení.

Vytvořeno 1.3.2016 5:27:42 - aktualizováno 4.3.2016 6:14:59 | přečteno 704x | Ing. Jiří Lukeš