Benešov u Semil

12345

Valná hromada TJ Benešov

Srdečně Vás zveme na valnou hromadu (VH) TJ Benešov u Semil, která se koná v pátek 10. března 2017 od 18.00 hodin v hostinci Podmošnou.


Program jednání VH:

  1. Úvod, přivítání
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření 2016
  3. Inventury
  4. Plán činnosti 2017
  5. Výše členských příspěvků 2017
  6. Různé, diskuze

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných.

Po skončení valné hromady (cca ve 20.00 hod) pro Vás po vzoru předchozích let připravujeme besedu s cestovatelem a s promítáním fotografií.

Zváni jsou všichni členové i příznivci spolku. Pro všechny bude připraveno drobné občerstvení.

Vytvořeno 27.2.2017 5:25:19 | přečteno 355x | Ing. Jiří Lukeš