Benešov u Semil

12345

Sté výročí školy

V roce 2009 slaví Základní škola v Benešově u Semil sté výročí založení školy. Původně byla postavena jako měšťanská škola, která měla všechny ročníky, dnes je zařazena mezi malotřídní školy. Učí se zde pouze 32 žáků ve dvou třídách od 1. do 4. ročníku.

V 1. třídě je v prvním ročníku 6 žáků a zároveň se zde učí třetí ročník s 8 žáky. Vyučující je paní Mgr.Anna Morávková,která je zároveň i ředitelka školy. Ve 2. třídě se učí druhý ročník - 11 žáků a čtvrtý ročník se 7 žáky, vyučující Mgr. Jitka Lampová vede i pohybové hry a půjčuje knihy ve školní knihovně. Mgr. Jitka Slábová vyučuje ve 3. a ve 4.ročníku anglický jazyk. Jana Zajícová vede kroužek německého jazyka a je zároveň vychovatelka ve školní družině. Do pátého ročníku přecházejí žáci do školy v Semilech nebo v Loukově. Škola má v názvu i Mateřská škola , protože má společné ředitelství.

Dodnes obdivujeme promyšlenou architekturu staré budovy, vnější estetický vzhled a její funkčnost. Prostorné, světlé třídy, široké chodby i schodiště, pěkná tělocvična, příjemná školní jídelna.

Obecní úřad úzce spolupracuje s vedením školy a každý rok přispívá k rekonstrukci a údržbě stávajících prostor. V posledních letech byla položena nová podlaha v tělocvičně, vyměněno osvětlení ve třídách, zaveden plyn do školní jídelny, zakoupeny výškově stavitelné lavice a židle do tříd, židle do počítačové učebny. Ve třídách by již nikdo nenašel staré tabule ani kamna na uhlí, po nichž není nikomu smutno.

Každoročně dostávají děti do školní družiny i mateřské školy spousty nových her a hraček. Nakupujeme zajímavé výukové počítačové programy. Žáci se zúčastňují výtvarných a sportovních soutěží, kde se umísťují na předních místech. V tělesné výchově dosáhli ve šplhu na vrchol Sněžky a poté i na Mont Blanc. Učí se třídit odpady a vážit si naší překrásné přírody. Spolupracujeme s místní SDH - výtvarné soutěže, ukázky hasičské techniky.

Žáci připravují kulturní pásmo na Vítání občánků, vyrábějí vkusné výrobky na vánoční výstavu, jejich dílka zdobí třídy i chodby. Plavecký výcvik probíhá ve Sportovním centru v Jilemnici, dopravní hřiště v Košťálově. Máme i výborné zpěváky a hudebníky. Rok co rok se uskutečňují zajímavé výlety nejen do okolí , poznáváme Český ráj a Liberecký kraj. Dodržujeme lidové tradice, např. chodí k nám Barbora, žáci nacvičovali s paní Kučerovou na pásmo Čarodějnice i na Vánoce.

Nesmím zapomenout na naše další zaměstnankyně - jsou to naše paní kuchařky Hana Marková, Božena Pastorková ze školní jídelny, kde si denně pochutnáváme na dobrém obědě a na školnici Romanu Bachtíkovou, která se stará o úklid ve škole .

O spokojenosti žáků svědčí i to, že se často ve škole objevují i žáci, kteří již k nám nechodí a přijdou se podívat za dětmi i kantorkami.

Mgr. Anna Morávková, ředitelka školy
Benešovská ohlédnutí před sjezdem rodáků 2009

Vytvořeno 22.11.2009 21:10:07 | přečteno 2182x | Ing. Jiří Lukeš