Benešov u Semil

12345

Tělocvičná jednota Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Benešov u Semil byla založena v roce 1892, což bylo o 23 roků později než Divadelní spolek a o 8 roků později než Sbor dobrovolných hasičů. Oproti těmto spolkům, o kterých se zachovalo mnoho informací a dobových materiálů, o TJ Sokol toho zůstalo podstatně méně.

V březnu 1998 došlo na ustavující valné hromadě ke znovuzaložení TJ Sokol tehdy sedmi zakládajícími členy, z nichž starostou byl zvolen Ing. Jan Martinec, zástupcem Jaroslav Pikora, jednatelem Dalibor Lampa a pokladníkem Pepa Hádek. Znovuzaložení TJ Sokol umožnilo restituci původního sokolského pozemku - letního stadionu s památnými lípami. Po vzájemné dohodě mezi TJ Sokol a obcí Benešov došlo v 2004 k převodu hoření části pozemku, kde byly kabiny a volejbalové hřiště Tělovýchovné jednoty Benešov, na obec. Důvodem tohoto převodu byla možnost získat státní dotaci pro obec na rekonstrukci kabin i hořeního hřiště a to celkovým nákladem téměř 13 milionů korun. Spodní část letního stadionu, kde je hřiště na minikopanou, zůstalo ve vlastnictví Sokola a je využíváno v letním období zejména dětmi a mládeží.

V současné době má TJ Sokol celkem 41 členů, z toho 4 členové absolvovali župní školení cvičitele a po většinu z uplynulého desetiletého období se konala pravidelná zimní cvičení žáků a starších žáků ve školní tělocvičně a v létě na hřišti pro minikopanou.

TJ Sokol každoročně pořádá řadu sportovních a společenských akcí a též spolupracuje s ostatními spolky v obci a to zejména s Tělovýchovnou jednotou na významných akcích jako je Benešovský maraton, duatlony, Benešovská 8 a 15 apod.

Mezi nejzajímavější a sportovci a diváky nejnavštěvovanější akce pořádané TJ Sokol patří „Pouťové turnaje v minikopané“, kterých již bylo 10. ročníků. Nejpočetněji byl obsazen 8. ročník v roce 2006, kdy se zůčastnilo celkem 8 družstev. Další významnou a velmi náročnou akcí je běh nazvaný „Letní lyžařovo trápení“. Tento běh startuje na stadionu v Benešově a cílem je mohyla Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší. Osmého ročníku se v roce 2007 zúčastnilo rekordních 12 běžců, většinou aktivních lyžařů. Další zajímavou a pravidelnou akcí jsou „Vánoční turnaje v šachu a dámě pro děti i dospělé“ - těchto turnajů již bylo též 10 ročníků. Pro členy i veřejnost jsme již uspořádali 5 ročníků turnajů ve stolním tenisu pro děti i dospělé. První dva ročníky se konaly v restauraci Slunce u Míry Matěchy, další ve školní tělocvičně. Letní sportovně-zábavnou akcí je pravidelně konaný „Velký turnaj v malém vodním pólu“ v bazénu u Hádků, jehož se podařilo uskutečnit již 9 ročníků a k němuž již tradičně patří rybízový koláč paní Marty a opékání buřtů. Tyto turnaje jsou především pro děti a pro zábavu. Zatím jedinou pravidelnou kulturní akcí je „pietní akt u pomníku mistra Jana Husa, kde paní farářka Lada Kocourková a Semilská 11 mají svá vystoupení a po němž následuje poutní posezení, kdy k tanci a poslechu hraje Semilská 11. Toto pouťové posezení se 2x konalo v restauraci Slunce a v posledních letech je v novém areálu místních hasičů v Podolí.

Při příležitosti Sjezdu rodáků a po 10 letech aktivní činnosti TJ Sokol od jeho znovuzaložení jsme vydali barevnou velkou „Fotokroniku“, která obsahuje kolem 400 fotografií, diplomů a mapek z akcí, které organizujeme jako TJ Sokol, ale i z účasti členů Sokola na četných i mezinárodních akcích jako je Vasův běh ve Švédsku, Konig-Ludvik-Lauf v Německu, Birkenbeinerrent v Norsku apod. Fotokniha též obsahuje několik historických sokolských fotografiíí, dokumentů a též několik fotografií z činnosti ostatních spolků v naší obci. Také zde jsou fotografie památných lip na hřišti, které musely být pokáceny pro jejich špatný zdravotní stav a bezpečnost v jejich okolí.

Na závěr tohoto malého ohlédnutí mi dovolte popřát nám všem hodně zdraví, pohody, sportovního a kulturního vyžití a abychom společně k naplnění těchto přání přispívali a to nejen v naší obci.

Ing. Jan Martinec, starosta TJ Sokol
Benešovská ohlédnutí před sjezdem rodáků 2009

Vytvořeno 22.11.2009 21:27:16 | přečteno 2898x | Ing. Jiří Lukeš