Benešov u Semil

12345

Tělovýchovná jednota

Uspořádání Sjezdu rodáků a přátel Benešova je nejenom impulsem a úkolem pro občany, orgány a složky obce k mimořádné aktivitě v konkrétní době a konkrétním scénáři. Současně je i příležitostí k zastavení a zamyšlení se nad měsíci a léty, která od posledního sjezdu uplynula a ke kterým by se člověk v každodenním shonu zřejmě nevracel.

Třeba máte tu příležitost se občas setkat se známými a přáteli z jiných koutů, ale i např. z našeho nejbližšího okolí, kteří říkávají: Vy, Benešáci, Vy se máte? Pořád se u Vás něco děje, držíte pohromadě a stále máte nabídky nějakých akcí! My, Benešáci, však příliš dobře víme, že to zase až tak jednoduché není.

Z pohledu různých možností a forem sportovního či rekreačně pohybového vyžití v podmínkách naší obce máme především štěstí, že můžeme stavět na dlouhodobé tradici, která tu naštěstí zapustila ty správné kořeny. Vlastně v podstatě není vůbec důležité, zda se i tímto směrem orientuje činnost Tělovýchovné jednoty, Sokola, SDH či turistů. Důležité je určité pojetí životního stylu a hledání odpovídajících životních hodnot.

A tak ve velmi podobném duchu vedle sebe působí několik spolků obce, jejichž činnost a nabídka aktivit je v souhrnu velmi široká a je ochotna a schopna oslovovat občany, příznivce a přátele všech věkových generací a různých zaměření.

V těchto podmínkách se program činnosti Tělovýchovné jednoty postupným vývojem ustálil na možnostech prostředí či nejbližšího okolí, ve kterém se obec nachází, možnostech zázemí Sportovního areálu obce, tělocvičny Základní školy, stanového tábora v Krčkovicích, ale i blízkosti nádherného prostředí Jizerských hor, Krkonoš a Českého ráje.

Z uvedených možností a podmínek vyplývá, že především organizujeme nabídku akcí pro vlastní členy a občany obce, ale i širokou sportovní a příchozí veřejnost tímto způsobem, než abychom byli odkázáni na finanční náklady z pronájmu drahých sportovních zařízení. Přesto bychom se bez možností dotací z rozpočtu obce neobešli. Tyto jsou však směřovány více do určité podpory specifické činnosti oddílu volejbalu a ledního hokeje.

Když řadím naše akce od počátku roku, již více jak třicetiletou tradici v tomto směru má pořádání zimní Benešovské 15, tradičního závodu v běhu na lyžích, zaměřeného na dospělé a dorostenecké kategorie. Naše TJ je již jedna z mála organizací, které ještě tuto formu veřejného závodu mimo systém vrcholového sportu nabízejí.

Abychom zajistili bezpečný a příjemný pohyb na lyžích v krásném prostředí naší obce, pořídili jsme v uplynulém roce repasovaný sněžný skútr, který se nám stal v tomto skvělým pomocníkem. Pravidelně strojově udržovaná stopa, často projížděná až k Vysokému nad Jizerou je vyhledávanou příležitostí pro milovníky běžek i ze Semil a okolí.

Benešovskou 15 jsme zařadili do nabídky série 3 závodů, které pro sportovce lyžaře, běžce ale i cyklisty nabízíme. A tak vznikla tzv. Benešovská kombinace, zahrnující a souhrnně hodnotící výsledky dále z účasti na Benešovském duatlonu a podzimní přespolním běhu Benešovská 8. Byli jsme překvapeni, jak tato forma měření výsledků a sil dovede účastníky zaujmout a vtáhnout!

Protože jsme ale začali hovořit o zimní nabídce, tak jsme rádi, když také akce Sáňkařských závodů pro děti zaujme co nejvíce dětských závodníků, tj. nejen školáky zdejší, ale i z okolních obcí.

Dospělí vytrvalci se pak pravidelně účastní různých závodů série Patria Direct, tj. dálkových běhů Jizerská 50, Jilemnická 50, Orlický a Šumavský skimaraton. Vrcholem této závodní formy běhu na lyžích je účast našich borců na závodu hlídek Krkonošská 70.

Rekordní účast příznivců lyžování mělo ovšem letošní Poslední mazání, které TJ uspořádala v minulých dnech zájezdem na Horní Mísečky. Osluněné Krkonošské hřebeny se spoustou čerstvého prašanu všechny účastníky doslova nadchly!!

Zimní podmínky uplynulého roku značně zredukovaly možnosti konání řady akcí, ale začátek letošního roku v tomto smyslu zase vše napravil.

Aktivní účast na pohybovém vyžití v zimních měsících však souběžně nabízejí také pravidelná cvičení v tělocvičně ZŠ, kde zatím nejpočetněji a zcela pravidelně cvičí ženy, ale dobře funguje i cvičení rodičů s dětmi. Patří jim náš obdiv!

Blížícím se jarem začínáme s organizační přípravou dalšího, již zmíněného závodu, tj. Benešovského duatlonu. V posledních letech se jeho původně silniční forma přetvořila na formu terénní, a to ať běžeckou část, tak MTB cyklistickou. Důvodem změny je neúnosný stav silnic, na kterých se stal pohyb závodníků jak pro účastníky samotné, tak i pro pořadatelské garance značně bezpečnostně rizikový. V letošním roce jsme byli požádáni Krajským svazem o organizační zajištění formou Pohárového závodu LB kraje a Mistrovství LB kraje v kategorii dospělých.

Pokračující jaro a příchod letních měsíců nabízí více přirozených možností pohybového vyžití pro děti. V součinnosti s KČT je to tajný výlet rodičů s dětmi, umožňující postupně poznávat nebližší krásy okolí naší obce, koncem měsíce května pak ve společné součinnosti s ostatními složkami obce a ZŠ Dětský den.

S příchodem letních prázdnin dětem začíná 2 týdenní tradiční pobyt ve stanovém táboře v Krčkovicích. Za 50 let jeho historie originální krásu tohoto prostředí a podmínky pro dětské hry a posilování dětské fantazie a samostatnosti poznaly již generace jejich rodičů.

Následující podzimní měsíce však nejsou obdobím útlumu, ale nabízejí možnost startu na dvou významných sportovních akcích, pořádaných Benešovskou TJ. Je to jednak krosový běžecký závod Benešovská 8 a následně již atletickou vytrvaleckou veřejností známý Benešovský maraton. Účast na obou akcích vyžaduje specifický a dlouhodobý typ přípravy. Stalo se příjemným pravidlem, že nejpočetněji jsou však zastoupeny dětské kategorie na příslušných délkách tratí Benešovské 8. Tato skutečnost je pro nás určitým potvrzením toho, že sportovní duch v našich dětech přechází do nástupnických generací a je nadějí i pro budoucnost.

Benešovský maraton Pojizeřím má již svoji dvacetiletou historii. V současné době pořadatelé reagují na rostoucí zájem o vytrvalecké běhání i na poloviční trati, kde účast na souběžně startovaném Půlmaratonu dává naději na jeho pravidelné opakování. Jakýmsi zpestřením těchto závodů je pořadatelské zajištění průběhu maratonského závodu na kolečkových lyžích.

Chci touto formou poděkovat Benešovským občanům, ať již přímo členům TJ, ale i ostatním, kteří při konání všech těchto akcí pořadatelsky pomáhají. Většina závodů probíhá v pestrém prostředí Benešovského okolí, často na dlouhých vzdálenostech, kde pořadatelská podpora všem účastníkům je nezbytná a oceňovaná. Chci poděkovat i rodičům dětí, kteří vychovávají a vedou své ratolesti v podpoře pohybu a sportovního ducha. Chci poděkovat Obci Benešov za modernizaci skvělého sportovního zázemí, za které dostáváme pochvalu od všech účastníků akcí.

Těším se, že se při sjezdu rodáků v tomto prostředí společně přátelsky sejdeme a vytvoříme atmosféru, ke které se budeme do dalšího setkání zase rádi vracet.

Jiří Lukeš, předseda TJ
Benešovská ohlédnutí před sjezdem rodáků 2009

Vytvořeno 22.11.2009 21:24:07 | přečteno 2163x | Ing. Jiří Lukeš