Benešov u Semil

12345

Sjezd rodáků 2004

Vážení čtenáři, rodáci a přátelé, dovolte mi, abychom se těmito stránkami ohlédli za IX. Sjezdem rodáků a přátel Benešova u Semil. Není rozhodující, zda bydlíte v Benešově u Semil nebo Vás osud od nás zavál do nového působiště. Nejdůležitější je, že se stále cítíte „benešováky“ a to cítí k Vám i naše obec.

A co je nového v obci?

V této části našeho pozvání se nebudeme zabývat historií obce, neboť ta byla velmi hezky popsána paní Lenkou Holubičkovou v knihách Místopis Obce Benešov u Semil a Jak šel život, aneb Benešov u Semil ve století dvacátém. Obě knihy (pokud je ještě nevlastníte) si budete moci na setkání zakoupit. de bychom rádi prezentovali pokud možno vše, co bylo v obci vybudováno od posledního Sjezdu rodáků.. Stavební akce lze rozdělit na stavby financované obcí a stavby financované spolky a jednotlivci.

22.11.2009 19:46:57 | přečteno 2196x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Tělovýchovná jednota

V současné době má naše Tělovýchovná jednota v Benešově u Semil zhruba 190 členů, kteří se zapojují do činnosti v několika oddílech - ; ASPV (Asociace sportu pro všechny), volejbal, hokej a nově v oddíle běžeckého lyžování - Ski.

22.11.2009 19:31:37 | přečteno 2129x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

120 výročí založení SDH

Ani se nám to nechce věřit, ale náš Sbor dobrovolných hasičů v Benešově v letošním roce oslavuje už 120 let od svého založení. Za tu dlouhou dobu členové SDH prožívali léta plná aktivity i léta víceméně útlumová. Takový už je život. Vždycky však měli na paměti chránit majetek svých spoluobčanů i majetek společný před zhoubnými účinky ohně nebo jiných přírodních živlů.

22.11.2009 19:49:07 | přečteno 4314x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Myslivecké sdružení Jizera

V roce 1992 došlo k podstatné změně v řízení myslivosti. Spolu s privatizací velkých ZD se výrazně změnily zásadní podmínky provozování myslivosti. Zemědělský majetek přešel do rukou vlastníků. S tímto normalizováním vlastnických práv se pak vytvořily nové podmínky pro provozování myslivosti. Dle nových zákonů byla vytvořena tzv. Honební společenstva. Podle novely zákona o myslivosti má každý vlastník právo vyjádřit se k pronájmu mysliveckému sdružení. V roce 2002 byla obnovena podpisová schvalovací akce na základě zákona č.449 o myslivosti. S novým zákonem došlo i k reorganizaci mysliveckých společností. V rámci katastru Semily, Příkrý a Benešov došlo ke sloučení v jedno myslivecké sdružení pod názvem „JIZERA“.

22.11.2009 19:51:55 | přečteno 2394x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Divadelní soubor Jizeran

Činnost divadelního souboru „Jizeran“ 1999 - ; 2004

22.11.2009 20:04:27 | přečteno 2070x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek