Benešov u Semil

12345

A co je nového v obci?

V této části našeho pozvání se nebudeme zabývat historií obce, neboť ta byla velmi hezky popsána paní Lenkou Holubičkovou v knihách Místopis Obce Benešov u Semil a Jak šel život, aneb Benešov u Semil ve století dvacátém. Obě knihy (pokud je ještě nevlastníte) si budete moci na setkání zakoupit. de bychom rádi prezentovali pokud možno vše, co bylo v obci vybudováno od posledního Sjezdu rodáků.. Stavební akce lze rozdělit na stavby financované obcí a stavby financované spolky a jednotlivci.

Stavby zainvestované obcí

 • Snad největší stavbou v obci byla plynofikace, která umožňuje napojení na plyn celé obci: od Semil přes Podmošnu, Podskalí, hoření Benešov, Hradišťata, Podolí až na Muchov. Celková délka plynovodu dosáhne délky 13 km o počet přípojek je 186. Ovšem dosáhnout 50% odběrných míst z vybudovaných přípojek nebude jednoduché, ale věříme , že občané společně s obcí si s tímto úkolem poradí.
 • Změn doznala také část vodovodu - byly vyměněny vodovodní řady v Podolí, v Rytinách, nově zbudován vodovod na Převráti.
 • Konečné úpravy se dočkala náves, byla zrekonstruována fasáda školy a Obecního úřadu. V obou budovách byla natřena okna, vnitřní nátěry soklů a dveří. Ve škole bylo vybudováno sociální zázemí pro personál kuchyně, nová šatna pro děti, úklidová místnost, nový sklad potravin, upravena místnost na přípravu potravin. Nové prostory dostala knihovna a loutkové divadlo.
 • Samostatnou kapitolou je stavba lávky v Podmošně. Tato stavba vyřešila v zimním období problémy se zadržováním ledu a v létě při velkých vodách připlavených kmenů na konstrukci lávky. Stará lávka byla z rozhodnutí bývalého Okresního úřadu zbourána jako povodňová překážka. Nová stavba je ojedinělá nejen v ČR ale i v Evropě a stojí za to si ji prohlédnout.
 • Obec se trvale stará o údržbu místních komunikací, veřejné zeleně a nemalou měrou podporuje spolkový život v obci.
 • V současnosti obec realizuje rekonstrukci sportovních ploch ve sportovním areálu, které se díky pochopení TJ Sokol Benešov u Semil (daroval pozemky obci) stanou moderními sportovišti pro Základní a mateřskou školu, oddíly T.J. Benešov u Semil, T.J.Sokol a širokou sportovní veřejnosti.

Stavby zainvestované jednotlivci a spolky

Hospoda u Matěchů

 • tato stavba byla vybudována v letech 1998- 1999. Otevřena byla na přelomu roku 1999/2000. Stavba se sálem a jevištěm slouží jako restaurace, konají se zde plesy, společenské akce, divadelní představení, koncerty a diskotéky. Stavba byla vybudována na náklady pana Miroslava Matěchy za nemalé podpory občanů - brigádníků, včetně podpory obce.

Areál hasičského sportu v Podolí

 • stavba bude slavnostně otevřena na Sjezdu rodáků. Tuto stavbu vybudovali hasiči svépomocí za přispění celé řady sponzorů. O této stavbě se dozvíte více v kapitole SDH.

Rekonstrukce sociálního zázemí v areálu TJ

 • proběhla v roce 2003 a v budově bylo instalováno plynové topení, ohřev teplé vody, kompletně zrekonstruováno sociální zařízení a vyměněny podlahy v přízemí a prvním patře. Tato rekonstrukce se mohla uskutečnit díky dotaci z MŠMT.

Hostinec u Špirochů

 • z uzavřené prodejny Jednota vybudoval po odkoupení od Jednoty pan Špiroch restauraci, která slouží v Podmošně ke spokojenosti občanů.

Salewa

 • za zmínku stojí konečné úpravy vzhledu hlavní budovy firmy Salewa včetně vybudování umělé horolezecké stěny. Tato stavba s udržovaným parkovištěm velmi vylepšila vzhled této části obce.

Dalo by se toho postavit ještě více - dobrých nápadů je dost, ale končí s nedostatkem financí. A kdyby se již všechno postavilo, o čem bychom psali příště?

Zastupitelstvo obce Benešov u Semil
Almanach Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil 2004

Vytvořeno 22.11.2009 19:46:57 | přečteno 2253x | Ing. Jiří Lukeš