Benešov u Semil

12345

Myslivecké sdružení Jizera

V roce 1992 došlo k podstatné změně v řízení myslivosti. Spolu s privatizací velkých ZD se výrazně změnily zásadní podmínky provozování myslivosti. Zemědělský majetek přešel do rukou vlastníků. S tímto normalizováním vlastnických práv se pak vytvořily nové podmínky pro provozování myslivosti. Dle nových zákonů byla vytvořena tzv. Honební společenstva. Podle novely zákona o myslivosti má každý vlastník právo vyjádřit se k pronájmu mysliveckému sdružení. V roce 2002 byla obnovena podpisová schvalovací akce na základě zákona č.449 o myslivosti. S novým zákonem došlo i k reorganizaci mysliveckých společností. V rámci katastru Semily, Příkrý a Benešov došlo ke sloučení v jedno myslivecké sdružení pod názvem „JIZERA“.

Po sloučení obhospodařujeme celkem 2002 ha zemědělské, lesní a vodní plochy. Pro přehlednější obhospodařování se tato plocha v rámci MS JIZERA rozdělila na 3 úseky a to Semily, Příkrý a Benešov pod jednotným vedením. MS JIZERA má celkem 28 členů, z toho na úseku Benešov 11 členů.

Dnešním úkolem myslivců není jen lovit, jak si mnozí myslí, ale povinnosti jsou zcela jiné. Snaha je obnovit život v přírodě, hlavně drobnou zvěří tj. zajíci a bažanty. Tato zcela vyhynula následkem velkokapacitního zemědělského hospodaření a vlivem vysokého množství používaných umělých hnojiv. Již 5 let vůbec nelovíme zajíce a bažanty. Naopak ve snaze opět oživit přírodu tyto druhy zvěře nakupujeme a vypouštíme do volné přírody. Finanční náklady MS za tyto nákupy představovaly cca 30 000 Kč.

Není jednoduché zajistit pro zvěř krmivo. Ročně spotřebuje více než 20 q krmného obilí, min. 20 q sena, 5 q soli dále žaludy, kaštany a jeřabiny, které také nakupujeme. To vše je nutné rozvést do 11 krmelců nacházejících se na benešovském úseku, za jakéhokoliv počasí. Obdobná situace je i na úsecích Semily a Příkrý. Jak to řešíme? Pouze vlastní prací, sběrem kamení u ZD , zalesňováním a dalšími náhodnými lesními pracemi.

Na provoz bylo za rok 2003 vynaloženo 78 530 Kč. Mimo uvedené částky byla v průběhu roku 2003 zrenovována myslivecká chata „KOCÁNKY“ v hodnotě cca 80 000 Kč a to pouze z příspěvku členů a sponzorů úseku Benešov. Za toto patří všem vřelý dík.

Členové MS JIZERA od roku 1998 do konce roku 2003 zasázeli 38 525 stromků, odpracovali 1 373 brigádnických hodin pro ZD při sběru kamení. Všechny tyto práce jsou vykonávány na úkor osobního volna členů. Nechceme se v žádném případě chlubit tímto výčtem, protože víme, že i ostatní dobrovolné organizace tak činí. Naším posláním je péče o vše živé v přírodě a tím je dán způsob nakládání s penězi vydělanými výše zmíněnou činností. Naším uspokojením se stává pohled na sytou a zdravou zvěř, kterou můžeme pozorovat při svých obchůzkách revírem.

Mimo této činnosti je naším zájmem zachování historických památek. Na vlastní náklady jsme zrestaurovali památné místo tzv. “Křížek za Kocánkami“.

Květoslav Matěcha
Almanach Sjezdu rodáků a přátel Benešova u Semil 2004

Vytvořeno 22.11.2009 19:51:55 | přečteno 2378x | Ing. Jiří Lukeš