Benešov u Semil

12345

Benešovští hasiči

SDH Benešov

Benešovské noviny, září 2010

Jak jsem v minulém čísle informoval, v měsíci červnu proběhla v našem areálu v Podolí beseda s dětmi s ukázkou hasičské techniky. Dětem jsme poděkovali za velmi krásné výkresy s požární tématikou, za které byly i odměněny. Na děti z místní školy a školky čekalo zajímavé dopoledne, kde se mohly blíže seznámit s hasičskou technikou, zasoutěžit si a opéci buřty

Mezi další větší akce našeho spolku patřila bezesporu návštěva Semilské poutě, kde jsme nemohli chybět s naším „sejkorákem“. Tento červnový víkend nám počasí velmi přálo, a proto se hodně našich hostů přišlo ochladit a občerstvit do „Zeleného stánku“ na Staropramen.

V letních měsících byl opět provozován kemp v Podolí, kde nás navštívilo mnoho lidí z nejrůznějších koutů republiky i místních obyvatel, kteří si přišli navečer třeba jen na chvilku posedět a odpočinout si od všedních starostí.

V srpnu zasáhla Liberecký kraj děsivá povodeň. I členové SDH Benešov u Semil přiložili ruku k dílu a pomáhali při odstraňování škod způsobených touto povodní. Tímto moc děkujeme!

V neděli 5. září proběhla v areálu hasičská soutěž s názvem „O pohár Boba a Bobka“. Přijelo k nám pár desítek soutěžních družstev z okolních sborů. Chlapci se umístili na krásném 11. místě. Ale naše děvčata musím opět pochválit. Získala totiž prvenství s časem 17:96 a spolu s medailemi a pohárem si odnesla i dort.

A když mluvím o soutěžích ani naši nejmenší nezůstali pozadu a navštívili hasičskou soutěž v Libuni, která se konala o čtrnáct dní později. Skončili na pěkném 7. místě a celkově se v Soptíkově poháru umístili na 7. místě. Tímto všem ze soutěžních družstev děkujeme!

Druhý víkend v září se uskutečnil Semilský Pecen, kde se mnoho našich členů podílelo na občerstvení tentokráte již na dvou sejkorákách. Bohužel na další skvělé „benešovské Sejkory“ si budete muset počkat až do příštího roku. J

18. září naši hasiči nezapomněli ani na starší spoluobčany a uspořádali společně s obcí posezení s dechovkou, která proběhla kde jinde než v areálu Podolí. K tanci a poslechu hrála Krkonošská dechovka pod vedením Josefa Ulricha. I když slunce svítilo a hudba krásně hrála, byla zde velmi malá účast. Ale kdo se této akce zúčastnil, nelitoval. Ba dokonce si i pochvaloval vystoupení kapely.

Na měsíc říjen jsou plánovány volby do místního zastupitelstva obce. Na kandidátní listině č. 3 za SDH Benešov u Semil je 15 kandidátů. Věřím ve Vaši hojnou účast a rozvahu při těchto volbách konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010.

Šťastnou ruku při volbách přeje
Pavel Bachtík, SDH Benešov u Semil

Vytvořeno 8.10.2010 17:07:31 | přečteno 1453x | Ing. Jiří Lukeš