Benešov u Semil

12345

TJ Sokol

Začátkem března roku 1998 se sešel přípravný výbor pro znovuobnovení činnosti Sokola v naší obci, kde měla jednota sokolská bohatou tradici.

Dne 12. března 1998 se konala ustavující valná hromada Sokola, která schválila dohodu s Tělovýchovnou organizací o mimosoudní restituci pozemků Sokola - hřiště.
Členy výboru TJ Sokol Benešov u Semil byly zvoleni:

  • starosta: Ing. Jan Martinec
    kontakt: tel. 481 624 071
  • zástupce starosty: Jaroslav Pikora
  • pokladník: Josef Hádek
  • vzdělavatel: Ing. Petr Holubička
  • člen výboru: Ing. Jiří Lukeš

Za uplynulých 6 let od znovuobnovení činnosti Tělocvičné jednoty Sokol jsme se činností a vzájemnou spoluprací s ostatními spolky zapojili do života v obci a to zejména ve sportovní oblasti. Z původních zakládajících 12 členů v současné době členská základna dosáhla počtu 34.

Mezi pořádané akce patří

Dále je to účast na akcích TJ Benešov, akcích Sokolské župy jako jsou letní i zimní běhy, turnaje ve stolním tenise, dvanáctiboj žáků, turnaje ve florbale, apod.

V tělocvičně se též koná pravidelné cvičení žáků a to od minulého roku z důvodu značného zájmu 2x týdně pro starší a mladší žáky. Máme vyškoleny 3 cvičitele, kteří se této mládeži věnují.

Po dohodě s obcí byl na členské schůzi naší organizace schválen převod hoření části pozemku na obec s tím, že obec má tímto možnost získat významnou dotaci na vybudování nového sportovního areálu. Spodní část pozemku, na které je hřiště na minikopanou zůstává v našem vlastnictví a je nadále naší jednotou využíváno.

Vytvořeno 22.11.2009 21:49:12 - aktualizováno 22.5.2012 0:50:17 | přečteno 4262x | Ing. Jiří Lukeš