Benešov u Semil

12345

Jak šel život

Jak šel život aneb Benešov ve století dvacátém

Kniha z historie Benešova u Semil si zaslouží pozornost a najde si své místo v každé domácí knihovně. Jak je uvedeno výše, kniha se jmenuje Jak šel život aneb Benešov u Semil ve století dvacátém a potěší nejen tamní občany a rodáky, ale všechny příznivce regionální historie. Obsah knihy, podobný publikaci „Stalo se na severu Čech 1900-2000“, umístěním do jedné obce dává mnohem více prostoru drobným událostem a perličkám v životě jejích obyvatel. Autorkou je Mgr. Lenka Holubičková, kronikářka Benešova a od letošního roku také Semil, výtvarnou podobu dal knize akademický malíř Jiří Salaba.

Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol, každá z nich je uvedena souhrnem důležitých dějinných událostí, které přímo i nepřímo ovlivňovaly také život lidí v našem kraji. Mezníky jsou první a druhá světová válka, nástup komunismu, rok 1968 a na závěr rok 1989.

Čtenář se dozví, co v dané době nejvíc hýbalo vesnicí, čeho byly plné stránky spolkových kronik, o čem se debatovalo na schůzích. Najde tu události důležité pro život každé obce. Kdy byla vesnice elektrifikována, kdy byl dán do užívání vodovod, jak se zakládalo zemědělské družstvo a od kdy má Benešov poštu. Pozná, čím žily zdejší spolky, jak zasáhly do života obyvatel obě světové války a jak se rozvíjel textilní průmysl. Mezi více než tisícovkou datovaných událostí je ale také spousta perliček, postřehů, kuriozit a místních zajímavostí, úsměv na tváři vyvolá i nechtěný humor úředních dokumentů. Nedílnou součástí knihy je také více než dvě stě reprodukcí fotografií, pozvánek, listin a dalších dobových dokumentů, které dokreslují a doplňují psaný text.

Mnozí obyvatelé obce, mladší i pamětníci, jistě poznají sebe a své známé na četných fotografiích a rádi se rozpomenou na události v knize popisované. Pro mnohé se kniha stane vzpomínkou na blízké, které si ji už přečíst nemohou, anebo dárkem pro své potomky aby měly i budoucí generace „o trochu delší paměť“ (byť papírovou).

Autorka paní Lenka Holubičková, kronikářka Benešova i Semil, si dala mnoho práce se sbíráním informací o událostech za posledních sto let. Některé z nich uplatnila už v publikaci „Stalo se na severu Čech“, kde se události z Benešova i Semil objevily častěji, než by dalo čekat. Sestavení vlastní knihy se ukázalo dalším logickým krokem, který jen potvrdil vztah k místu, obci a regionu. Informacemi a obrázky doslova nabitá publikace shrnuje události, které se odehrály během sta let a s předchozí autorčinou knihou nazvanou Místopis obce Benešov u Semil tvoří dílo, kterým se může pochlubit jen málokterá obec.

Kniha, původně očekávaná již na předvánočním trhu, se nyní dostává na pult v ceně 130.-Kč, za které čtenář získá 200 stran informací doplněných fotografiemi a kresbami. Tisk zajistila Tiskárna GLOS, náklad knih je dostatečný a na každého se jistě dostane. Prodejními místy v Semilech jsou Městské informační středisko a Knihkupectví Kodoň, v Benešově u Semil ji lze zakoupit na Obecním úřadě.

Vytvořeno 22.11.2009 14:22:32 | přečteno 2063x | Ing. Jiří Lukeš