Benešov u Semil

12345

2. Podolí

Podolí je zřejmě nejstarší částí obce. Svoji podobu má obsaženu už v názvu. Jizera tu kdysi vytvořila údolíčko chráněné od západu Strážníkem a Hradem, od východu Šeradným s Muchovem a od severu náhorní plošinou zvanou Křiby.

V nejstarších dobách zřejmě žilo svým vlastním životem, v prvních urbářích a matrikách jsou lidé tady žijící uváděni jako „z Podolí“, nikoli „z Benešova“. Ostatně už hrabě Nikolas Des Fours v roce 1635 uvádí, že k jeho semilskému panství patří ves Podolí (asi tím byl míněn celý Benešov, který k panství náležel, ale ve výčtu uveden není). Ještě registr kněžských desátků z roku 1690 uvádí ves Benešov a zvlášť její část Podolí.

Od Muchova odděluje Podolí Pěrenský potok, který vyvěrá v dolíku za Křiby. V roce 1931 byly bažinaté louky odvodněny, veškeré prameny zachyceny a svedeny do vodovodu, který byl zřízen o rok později. Také druhý potok protékající Podolím byl využit pro získávání pitné vody. Nese starobylý název Slavatův a vzniká v Kocánkách, kde na místě zvaném Ve Studýnkách je zachyceno prameniště a svedeno do čisticí stanice. Potok pak protéká zalesněnou Slavatovou roklí přes dvůr chalupy č. 66, podtéká silnici a poblíž bývalého brodu se vlévá do Jizery.

Jména nejstarších hospodářů na zdejších pozemcích najdeme v berní rule. Jde o velice cennou archiválii, jež je uložena ve Státním ústředním archívu v Praze. Část týkající se naší oblasti vyšla péčí okresního archívu v roce 1992 v jejich sborníku. Berní rula byl první celozemský katastr, první soupis poddanské, tedy rustikální půdy. Po opravách v letech 1670 a 1682 platil až do roku 1748, kdy byl nahražen katastrem tereziánským. Berní rula z roku 1654 měla sloužit k vyměření spravedlivějšího daňového zatížení poddaných. Zvlášť pro tento úkol sestavené komise chodily po vsích a zapisovaly, kolik kdo obhospodařuje polí, jaký dobytek chová ... Vrchnostenská čili dominikální půda, lidé na ni hospodařící a lidé nemajetní do sčítání zahrnuti nebyli. Však také neplatili berně (daně), a to až do zmiňovaného roku 1748.

Podle berní ruly v roce 1654 hospodařil na větší části podolských pozemků sedlák Jakub Škrlík, role po levé straně Slavatova potoka obdělával chalupník Martin Slavata a ty ležící směrem k Benešovu chalupník Václav Urbánek. Poslední chalupa v Podolí tehdy patřila zahradníku Adamu Kabelkovi.

Vytvořeno 22.11.2009 13:24:45 | přečteno 1029x | Ing. Jiří Lukeš