Benešov u Semil

12345

5. Rafanda, Rytiny, Na Chmelnici

Uvedená část obce není rozlohou moc veliká, ale protínající se cesty ji kdysi rozdělily na čtyři části, z nichž každá měla svůj název. Některá jména později zanikla, jiná se objevila, čtyři z nich však žijí mezi občany stále.

Místu, na němž stojí domek č. 144, se říkalo Na Zahrádce. Možná, že tam někdy nějaká byla. Stejně tak je možné, že se v Benešově pěstoval chmel, alespoň tomu napovídá označení Na Chmelnici, které najdeme už v josefinském katastru z roku 1785. Týkalo se domů č.p. 80, 58, v pozdějších zápisech i č.p. 126. Ostatně podle urbáře z roku 1642, který uvádí povinnosti poddaných na bývalém panství Branná, museli sedláci na Jilemnicku vysadit kolem svého statku alespoň dva korce chmele. Ten se totiž v bouřlivých dobách třicetileté války dobře platil a bylo výhodnější pěstovat ho tady, než ho draze dovážet z kraje. A protože i u Jilemnice najdeme kopec zvaný Chmelnice, je pravděpodobné, že se chmel začal i v Benešově pěstovat přibližně ve stejné době.

Zajímavý je výklad názvu Rytiny. Původní obecní cesta vedla pod chalupami č. 53, 54 a 55 dozadu a pod číslem 59 prudce klesala dolů do Podrytin. Povozy se pak za velkého rachotu řítily z kopce a sedláci a formani měli plné ruce práce, aby jejich vozy neskončily v chumlu tří malých chaloupek. Proto se prý tomuto místu začalo říkat Řitina, což se časem změnilo na Rytina.

Podle jiného výkladu dal místu název sám terén, svažující se louky tu totiž tvoří kopečky a hrboly - rytiny. Místní název se podle nejstarších záznamů vztahoval jen k nejvzdálenější části. Většinou se týkal jen č.p. 59, v některých zápisech ho užívali i pro č.p. 120.

Historicky nejmladší, ale v současné době nejvíce užívaný název pro tuto část vesnice je Rafanda. Zahrnuje celý tento kout obce, jeho původ je neznámý, nevíme, kdo a proč ho tak poprvé pojmenoval.

V roce 1654 patřila většina pozemků v tomto cípu vesnice ke statku Václava Čermáka, na samém konci Rytin stávala chaloupka zahradníka a tkalce Jiříka Kuželů a pak už tu bylo jen zpustlé stavení zvané Kolářovské. Chalupy, které následně zaplnily tento kout, vyrostly až později, když si kolem obecní cesty začali méně majetní stavět chalupy.

Vytvořeno 22.11.2009 13:56:15 | přečteno 1001x | Ing. Jiří Lukeš