Benešov u Semil

12345

9. Choboteň

V této části obce, jejíž název se používal již před rokem 1785, byla kdysi pole, pastviny a mokřina. Po roce 1933 se prameny začaly jímat pro vodovod, který zásoboval vodou větší část Podmošny. Také se tu lámal kámen na stavbu domů a les byl rájem houbařů a dětí.

Zdejší pozemky patřily v roce 1654 k jednomu statku a jedné chalupě. Obě stavení se od sebe příliš nelišila. Rozdíl mezi sedlákem a chalupníkem byl tehdy především v rozloze polí a v počtu dobytka a potahů. Lidé toho pro život mnoho nepotřebovali

Obytné stavení té doby bývalo roubené s kamenným chlévem. Ze síně se vcházelo do jediné velké světnice, v níž stála ze síně obsluhovaná chlebová pec. Na ní a na lavicích kolem ní spávaly děti, v koutě byla postel pro rodiče a pod ní zasunutý šuplík pro menší děti. Stůl měl od nepaměti své místo u oken (v úhlopříčné ose proti topeništi), kolem stály lavice, židle, na čestném místě nad stolem byly zavěšeny na skle malované obrázky svatých. Pár kousků nezbytného nádobí bylo rozvěšeno kolem pece.

Naproti dveřím do světnice bývaly dveře do chléva a vedle ještě jedny do komory, do níž se většinou vešla jen postel a truhla na šaty. V komoře nejčastěji bydleli staří rodiče na výminku nebo dospělé děti. Pokud nikdo takový v rodině nebyl, pronajala se komora podruhům. Ze síně vedly schody na půdu, kde byly v truhlách uskladněné různé sezónní potřeby a obvykle tu spávaly odrostlejší děti.

Jak vypadala tehdy už selská usedlost č. 42 o sto padesát let později nám prozradí následující řádky. Jde o soupis všeho majetku pořízený v lednu roku 1794 v jednom na tehdejší dobu slušně zařízeném statku. Veškeré položky jsou uvedeny v tom pořadí, v jakém byly zapsány do smlouvy. Výčet je trochu nepřehledný, protože komise předměty nijak netřídila, ale prostě zapsala vše, co se tam nacházelo. Hodnota je vyčíslena ve zlatých a v krejcarech.

Inventář: Domovní stavení 50 fr., kamenný chlív 22 fr. 30 kr., komora 22 fr. 30 kr., za kuchyní komora 50 fr. , sklep 25 fr., tři koryta a sloupy kamenný 15 fr., šest vazáků 1 fr. 18 kr., dřevěné hodiny 40 kr., kachle a dva měděnce 9 fr., jedna police pro hrnce 45 kr., dvě vochle 45 kr., tři sekyry 1 fr. 10 kr., dva našlíky a řemeny 1 fr. 30 kr., dva háčky 1 fr. 15 kr., dvě konve, jedna díž a 13 ošatek 1 fr. 2 kr., pět oken ve světnici a dvě okna v lomenici 7 fr. 10 kr., židle a stolice javorová 45 kr., jeden škopek a dvě kádě 59 kr., mandla a válek 20 kr., tři bidle a lopaty 14 kr., stůl javorový 2 fr., šest lavic ve světnici 1 fr. 20 kr., čtyři obrazy 1 fr., pila 2 fr. 30 kr., kosa travní 30 kr., řezačka s kosířem 1 fr. 15 kr., tři motyky 26 kr., čtyři hrnce a čtyři cezáky 24 kr., tři ledecké hrnce a dvě mísy 1 fr. 25 kr., prací necky 24 kr., koš na trávu 15 kr., dva kracle 5 kr., dvoje hnojný vidle a kopáč 57 kr., jeden starý vůz 10 fr., pět sáhů měkkého dříví 7 fr., dva sáhy volšového dříví 2 fr. 42 kr., jedna borovice 1 fr., šest lžic 9 kr., 90 otýpek klestových 1 fr. 30 kr., malé kování k vozu 40 kr., čtvery sejta 1 fr. 20 kr., hlaveční sejto 15 kr., čtyři cepy a dva vorčochy 1 fr., vůz a hakoviště, též jeden řetěz 7 fr., troje brány 3 fr., šest lišen, dvoje fasuňky, dvoje žebřiny 2 fr. 24 kr., plužňata s ráfem kovaný 45 kr., jeden trakař 1 fr. 30 kr., sanice s fasuňky a vobrtel 45 kr., sedm prken a 30 krajin 2 fr. 30 kr., stodola, kůlna a tesanice 53 fr., jeden brus 12 kr., 14 mandelů ovsa 17 fr., čtyři mandele pšenice 7 fr., sedm mandelů ječmene 5 fr. 15 kr., dva korce vikve 3 fr., jeden věrtel čočky 45 kr., dva věrtele hrachu 1 fr. 15 kr., vůl sedmiletý 20 fr., jedna kráva sedmiletá 16 fr., jedna kráva osmiletá 13 fr., jedna kráva čtyřletá 14 fr., dvě kozy 4 fr. 30 kr., les v Končinách prošacovaný 45 fr., les nad domem 90 fr., les olšový a smrkový u vody 4 fr., dvě kliky na vola 1 fr., šest loket plátna 2 fr. 30 kr., tři dobrý pytle 1 fr. 12 kr., dobrá loktuše 24 kr., stará lucerna 7 kr., jedenáctery dveře stavební 8 fr. 30 kr., dvě okna v chlívě 24 kr., dva korce žita na zrně 5 fr., jedna kružadla 1 fr., truhlík pro zelí 1 fr., role připravená deset korců žita zasetého 190 fr. „Tejkaje se píce pro dobytek, jest až do nového na tři krávy, na tři voly, též na dvě kozy, mimo dvouch vozů sena všeho důstatek, což nastupující taky in natura při odstupování odvécti sebe zavazuje a taky se šacovati nemohlo. - Summa in - ventirovaná 772 fr. 48 kr.“

Podobná smlouva byla vypracována o rok dříve i na sousední usedlosti č. 38. V soupisu jsou uvedeny také jedny boty a jeden kabát, svícen pro louč, hmoždíř s paličkou, drhleny na len, trdlice, tři brány s 67 novými hřebíky, osm pecnů chleba a další zajímavé položky.

Vytvořeno 22.11.2009 14:05:42 | přečteno 1111x | Ing. Jiří Lukeš