Benešov u Semil

12345

Obec v číslech

Statistické údaje z historie i současnoti obce.

První písemná zpráva (rok)

Nadmořská výška

Katastrální výměra v ha

Počet obyvatel k 31.12..2000

Hustota obyvatel na 1km

Vzdálenost do regionálního centra

Poštovní směrovací číslo

IČO

Číslo obce jako základní územní jednotky:

Počet částí obce

- katastrálních území

- volebních okrsků

- sčítacích obvodů

1411

352 m

546

852

155,5

5 km

512 06

00275590

576 999

1

1

1

5

Územní příslušnost obce

Pověřený obecní úřad

Matrika

Stavební úřad

Úřad práce

Obvodní oddělení Policie ČR

Finanční úřad

Státní .zastupitelství

Semily - vzdálenost 4 km

Semily - vzdálenost 4 km

Semily - vzdálenost 4 km

Semily - vzdálenost 4 km

Semily - vzdálenost 4 km

Semily - vzdálenost 4 km

Semily - vzdálenost 4 km

Vývoj obyvatel

Rok Počet obyvatel Věk - 0-14 let starší 15 let 15-59 60+

1900

1930

1950

1970

1991

1274

1525

1055

923

695

1996

1999

2002

785

849

832

139 - 17,7%

193 - 22,7%

182 - 21,8%

646 - 82,2%

656 - 77,3%

650 - 78,1%

501 - 63,8%

515 - 60,6%

514 - 61,8%

145 - 18,4%

141 - 16,6%

136 - 16,3%

Plocha podle pozemků

rok 1985

rok 2002

Zemědělská půda

z toho: orná půda

zahrady

louky

Lesní půda

Vodní plochy

Zastavěné plochy

Ostatní plochy

392

236

23

133

85

12

10

46

386

235

27

124

88

12

10

50

Domy a bytový fond

rok 1980

rok 2002

Trvale obydlené domy

Z toho rod.domky

Trvale obydlené byty

Z toho v rod.domcích

194

167

344

212

171

150

258

171


Vybavenost

Technická vybavenost:

Veřejný vodovod

Kanalizace

Kanalizace s ČOV

Plynofikace

Požární nádrže

ano

-

ano

ano

ano

Kultura sport

Knihovna

Kulturní zařízení

Tělocvična

Sportovní areály

1

1

1

2

Pošta, peněžní ústavy:

Pošta Benešov u Semil

ostatní v Semilech

č.p. 134

Doprava

Počet autobus. zastávek

Délka místních komunikací

Vlak

6

15 km

v Semilech

Zdravotnictví:

v regionálním centru v Semilech

Podnikatelské subjekty:

Právnické subjekty 15 Fyzické osoby 85 Podnikatelské subjekty celkem 99

Z toho obchodní spol.

Z toho spol.s r.o.

Akciovky

Zájmová sdružení

3

4

1

7

V tom pod. dle živnost.zákona

Sam.hospod.rolníci

Svobodná povolání

81

3

Z toho v průmyslu

Ve stavebnictví

V obchodě a pohostinství

Ve službách

20

17

41

21

Trh práce

Počet nezaměstnaných

1995 1996 1999 2002
5 - 1,3% 10 - 2,57% 47 - 12,4% 42 - 11,3%

Vytvořeno 22.11.2009 16:30:30 | přečteno 4287x | Ing. Jiří Lukeš