Benešov u Semil

12345

Informace z obce

Aktuální informace z Obecního úřadu

Změny ve svozu odpadu

měsíční svoz 2023

Měsíční svoz popelnic proběhne v následujících termínech

19.1.2023 13:10:42 - aktualizováno 25.1.2023 12:37:41 | přečteno 87x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Informace o projektech

Podpořené projekty v rámci dotačního fondu Libereckého kraje, Oblast podpory Požární ochrana a prevence kriminality.


11.1.2023 13:19:33 | přečteno 71x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Tisková zpráva VHS Turnov k ceně vody v roce 2023

Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2023 na území měst a obcí sdružených ve Vodohospodářském sdružení Turnov.

11.1.2023 12:46:10 | přečteno 105x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Informace k datových schránkám

Používejte datovku

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. 

11.1.2023 12:36:43 | přečteno 76x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Revize katastru nemvitostí

Revize katastru nemovitostí a její dopad na daň z nemovitých věcí.

29.11.2022 22:28:33 | přečteno 231x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Výzva stromoví

výzva stromoví

Upoornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

1.11.2022 10:16:51 | přečteno 333x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

ČEZ - odstávka elektřiny 10. a 24. 10. 2022

odstávka

UPOZORNĚNÍ na odstávku elektřiny ve dnech 10. 10. 2022 od 10 d 15 hodin a 24. 10. 2022 od 9:30 do 15 hodin (Příkrý).

4.10.2022 15:07:26 | přečteno 346x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Revitalizace lipové aleje u hřbitova

Obec Benešov u Semil sděluje, že projekt „Revitalizace lipové aleje u hřbitova“, byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Regionálního rozvoje,  program č. 2.1 – Program obnovy venkova dotačního titulu 2 – komplexní úprava návsí a náměstí, v hodnotě 156 480 Kč.

19.9.2022 16:42:42 | přečteno 284x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Obec Benešov u Semil – Sběrná místa a kontejnery

Plakát A3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životního prostředí. Předmětem podpory je rozšíření systému separace odpadu na území Libereckého kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace evropské unie činí 678 810 Kč (85 % způsobilých výdajů). Celkové předpokládané náklady na projekt v době podání žádosti činily 796 600 Kč. V záři roku 2021 jsme započali samotnou realizaci toho projektu. V letošním roce budou vybudovány zpevněné plochy pod kontejnery v Podmošně (u sociálních služeb péče Tereza), v Podolí (u zastávky autobusu), na Hradišťatech, kde doposud místo s kontejnery chybělo. Dále bude v rámci dotace vybudována panelová plocha pro umístění zavíracích kontejnerů na další složky tříděného odpadu na pozemku obce na Hradišťatech. Na tato a další sběrná místa v obci budou doplněny kontejnery. Separační systém bude také rozšířen o kontejnery na kovy. Dále bude obec disponovat velkoobjemovými kontejnery.

19.9.2022 16:37:42 | přečteno 265x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 

Odstávka elektřiny

ČEZ 22 9 2022

Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060839648 dne 22. 9. 2022 od 7:30 do 16:30 hodin.

5.9.2022 20:51:22 | přečteno 489x | Ing. Jiří Lukeš | Celý článek
 
1 2 3 4 5 6 [...] 8 další >