Benešov u Semil

12345

Aktualizace Programu obnovy vesnice

Jedním ze základních strategických dokumentů obce je Program obnovy vesnice (POV). Aktuální verze dokumentu je zpracována pro období 2005 – 2011. Rada obce v roce 2011 navrhla zastupitelstvu aktualizaci tohoto dokumentu pro období 2012 - 2015.

Jedním ze základních strategických dokumentů obce je Program obnovy vesnice (POV). Aktuální verze dokumentu je zpracována pro období 2005 – 2011. Rada obce v roce 2011 navrhla zastupitelstvu aktualizaci tohoto dokumentu min. pro období 2012 - 2015.

První verze dokumentu byla vypracována v roce 1996, v roce 2003 schválilo zastupitelstvo vypracování nového programu. Zpracovatelem byla firma Hana Havlíčková - Takto, která zpracovala také strategii rozvoje mikroregionu Pojizeří, jehož je obec členem.

Program obnovy vesnice byl vyhlášen vládou ČR na podporu obnovy a udržení života ve vesnicích, využití potenciálu zemědělsky využívané krajiny a zachování specifického rázu venkova a vesnické zástavby. POV je založen mj. na perspektivě zdravého a komplexního vývoje venkova v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti.

Soulad s POV se např. prokazuje u žádostí podávaných do některých dotačních programů. Měl by proto být východiskem při plánování významných investic a rozvojových aktivit obce. Do jisté míry by mohl představovat jakýsi volební program zastupitelstva a jako takový zahrnovat cíle volebních uskupení zastoupených v orgánech obce.

Program obnovy vesnice je pro občany jednou z možností, jak se aktivně podílet na rozvoji vesnice. Aktualizace dokumentu v roce 2012 bude obsahovat mj. shromáždění aktuálních projektových záměrů a cílů. V příštím vydání Benešovských novin bude zveřejněna výzva k občanům a organizacím v obci k předkládání aktuálních záměrů pro období 2012 – 2015. Dotazník bude k dispozici v Benešovských novinách a na vybraných místech v obci.

Vytvořeno 6.1.2012 0:07:18 | přečteno 1542x | Ing. Jiří Lukeš