Benešov u Semil

12345

Poplatky za komunální odpad v roce 2012

Změna poplatků za odvoz komunálního odpadu od 1. 1. 2012.

Komunální odpad

Od 1. 1. 2012 je v platnosti OZV 1/2011 o poplatku za komunální odpad. Součástí této vyhlášky je i ceník služeb. Navýšení proběhlo pouze o náklady, které Provozovateli vznikly z nové zákonné úpravy – navýšená DPH o 4%. Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Benešov u Semil na rok 2012, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba na kalendářní rok 2012.

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek Kč

60 l

Týdenní/52

1 968

14-denní/26

1 452

80 l

Týdenní/52

2 280

14-denní/26

1 680

110 l

Týdenní/52

2 784

120 l

14-denní/26

2 016

240 l

Týdenní/52

5 436

14-denní/26

4 080

1100 l

Týdenní/52

20 844

14-denní/26

15 768

Pytlový svoz:

Počet kusů plastových pytlů

Poplatek Kč

8 ks

492

16 ks

984

24ks

1 476

Občané mají na Obecním úřadě Benešov u Semil k dispozici pytle na tříděný odpad a nadále mají k dispozici Sběrný dvůr v Semilech. Obojí bezplatně.

Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný v poměrné výši měsíčně, vždy do 25. dne každého měsíce.
  2. Poplatek lze zaplatit jednorázově do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit:

  • měsíčně inkasem (v poměrné výši), v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Benešov u Semil
  • jednorázově bankovním převodem na č. ú. 126 3110 329/0800
  • jednorázově v hotovosti na pokladně Obecního úřadu Benešov u Semil
ikona souboruObecně závazná vyhláška č. 1/2011, o  poplatku za komunální odpad
Vytvořeno 6.1.2012 0:41:00 | přečteno 2283x | Ing. Jiří Lukeš