Benešov u Semil

12345

Pozemkové úpravy

Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dne 26. 2. 2015 (usnesení č. 8/ZO/2015) podání žádosti na Státní pozemkový úřad o provedení pozemkových úprav na katastrálním území obce Benešov u Semil. 

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Právě s jejich pomocí se snažíme obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným nástrojem ke scelení a zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům i uživatelům a k obnovení zanedbané a poničené krajiny. Výrazným dílem přispívají k ochraně půdy, vody a bioty jako veřejných statků. Bývají leckdy nutným předstupněm opatření protipovodňové prevence. Podílejí se také na obnovení a digitalizaci zastaralého katastru nemovitostí.
Je nutné o pozemkových úpravách hovořit často, a to tak, aby vlastníkům, uživatelům, obcím a dalším subjektům byl zřejmý jejich význam a nutnost v nich pokračovat i nadále.
Ústřední pozemkový úřad se ve spolupráci s pozemkovými úřady jako realizátory procesu pozemkových úprav vynasnažil přiblížit tuto obsáhlou problematiku široké veřejnosti a zodpovědět ty nejčastější dotazy, které se ve spojení s pozemkovými úpravami objevují. (Ing. Ivan Fuksa, ministr zemědělství ČR)
Vytvořeno 16.7.2015 0:52:43 | přečteno 921x | Ing. Jiří Lukeš