Benešov u Semil

12345

Strategie ORP Semily

Strategie území správního obvodu ORP Semily v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu.

Dokument ke stažení:

Dokument je zpracován na období 2015 až 2024 

Základní informace o strategii

Název strategie

Strategie území správního obvodu ORP Semily v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu

Kategorie strategie

Místní strategie (strategie správního obvodu ORP) tematického charakteru (pro oblast předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadové hospodářství a cestovní ruch)

Řešené území

Správní obvod ORP Semily

Počet obyvatel správního obvodu:  26 037  

Počet obcí ve správním obvodu: 22

Rozloha správního obvodu: 23006,87 ha

Názvy obcí správního obvodu

Města: Semily, Lomnice nad Popelkou, Vysoké nad Jizerou

Obce: Bělá, Benešov u Semil, Bozkov, Bradlecká Lhota, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Chuchelna, Jesenný, Košťálov, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou, Příkrý, Roprachtice, Roztoky u Semil, Semily, Slaná, Stružinec, Syřenov, Veselá, Vysoké nad Jizerou, Záhoří.

Zadavatel strategie

Svaz měst a obcí České republiky v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Gestor tvorby strategie

Město Semily

Koordinátor tvorby strategie

Koordinátor meziobecní spolupráce (člen realizačního týmu smluvního partnera)

Rok zpracování strategie

2014 - 2015

Schvalovatel strategie

Shromáždění starostů SO ORP Semily

Forma a datum projednání / schválení

Projednání  na shromáždění starostů dne ….Schváleno na shromáždění starostů dne ….Projednáno / schváleno usnesením DSO dne …

Číslo a datum aktualizace

Zatím neproběhla aktualizace…., První schválená aktualizace ze dne ….

Související legislativa

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Doba realizace strategie

2014-2023

Odpovědnost za implementaci

Shromáždění starostů SO ORP Semily

Kontext vzniku strategie

Strategie byla zpracována v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností". Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP).

Projekt na území SO ORP Semily realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s městem Semily a se zapojenými obcemi v rámci SO.

Strategie byla zpracována realizačním týmem: ing. Alena Klacková, Věra Nosková, Lenka Kvintusová, Zuzana Šprdlíková a Edita Samohelová

Stručný popis řešeného problému a obsahu strategie

V rámci projektu je zpracován souhrnný dokument, který obsahuje dílčí strategie ve 4 oblastech (3 povinné a 1 volitelná):

1. předškolní výchova a základní školství

2. sociální služby

3. odpadové hospodářství

4. volitelné téma: cestovní ruch

Kontext vzniku a existence strategie

Strategie byla zpracována v rámci projektu "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností".
Cílem projektu je posílit meziobecní spolupráci (MOS) v rámci právním řádem definovaného území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP).

Projekt na území SO ORP název realizuje Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s městem Semily a se zapojenými obcemi v rámci SO. Z toho důvodu je Svaz zadavatelem strategie a město Semily je gestorem tvorby strategie.  Koordinátorem strategie je koordinátor meziobecní spolupráce ing. Alena Klacková.

Strategie byla zpracována realizačním týmem ve složení: ing. Alena Klacková, Věra Nosková, Lenka Kvintusová, Zuzana Šprdlíková, Dis a Edita Samohelová v roce 2014 -2015 ve spolupráci s obcemi z území ORP Semily.

Účel strategie – proč byla zpracována

Účelem strategie je vymezit a definovat ve čtyřech oblastech možnosti meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP, a to včetně návrhu možných řešení.
Strategie má sloužit též k hledání dobrých praxí a prostoru pro úspory nákladů nebo zvýšení kvality v těchto 4 oblastech pomocí meziobecní spolupráce.

Uživatelé strategie – komu strategie slouží

Strategie je určena obcím správního obvodu, jejich občanům, voleným orgánům a zřízeným či založeným organizacím.
Slouží také představitelům organizací a subjektů v rámci daného území správního obvodu - mikroregionům, MAS, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům strategie mohou patřit též stát a jeho organizace.

Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.“
Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Vytvořeno 18.3.2015 22:14:37 | přečteno 1445x | Ing. Jiří Lukeš