Benešov u Semil

12345

Uzavírka Husovy ulice

Z důvodu stavebních prací dojde od 28. 2. 2011 k omezení provozu v Husově ulici v Semilech. Přinášíme aktuální informace z Městského úřadu v Semilech a od společnosti BusLine a.s. (dříve ČSAD Semily).

Dopravní omezení v Husově ulici

V souvislosti se zahájením stavebních prací na realizaci kanalizace a vodovodu v Husově ul. bude na základě žádosti zhotovitele a po jejím projednání omezen dopravní provoz v úseku od radnice ke křižovatce se Sokolskou ulicí. Prováděcí firma zahájí 9.2.2011 v tomto místě úpravu navržené objízdné trasy a pokládku vodovodního řádu. V dotčeném úseku je povolena částečná uzavírka komunikace. Průjezd do Koštofranské ul. a dále na Benešov u Semil bude v obou směrech usměrněn dopravním značením. Zhotovitel předpokládá ukončení této etapy prací do 27.2.2011.

V další etapě bude za plné uzavírky silnice realizována pokládka vodovodního řádu z Riegrova náměstí (proti VZP) do křižovatky ulic Bítouchovská x Husova (ke květince). To vyžaduje od 28.2.2011 zprovoznit objízdnou trasu z ulice Vysocké přes Sokolskou ulici do ulice 3. května, na kterou bude převedena nákladní doprava a linková osobní doprava. Ulice Koštofranská bude směrem na Benešov u Semil zjednosměrněna, opačný směr bude od Benešova veden také jednosměrně ulicí Jíloveckou. Husova ulice bude ve směru k poště a na Bítouchov přístupná pro osobní dopravu a dopravní obsluhu nákladní dopravou. V tomto okamžiku (28.2.2011) budou zastávky linkových autobusů přesunuty z Riegrova náměstí pro směr Vysoké nad Jiz. na Komenského náměstí. Pro směr na Benešov u Semil bude zřízena náhradní autobusová zastávka v ul. Koštofranská. Po dokončení této etapy bude stavební činnost pokračovat za plné uzavírky silnice v Husově ulici (usek květinka - radnice ) s tím, že zásobování objektů bude podle postupu stavby umožněn z jedné nebo druhé strany uzavřeného úseku. Termíny jednotlivých dopravních opatření budou stanovovány podle postupu stavebních prací a žádosti zhotovitele.

Realizace stavby vodovodu a kanalizace v Husově ul. velmi významně zasáhne do dopravní obsluhy této části území města. Proto prosím všechny, kterých se tato omezení dotýkají o nezbytnou trpělivost, ohleduplnost a respektování dopravně inženýrských opatření.

Jiří Eichler, vedoucí odboru dopravy

Zdroj: www.semily.cz

Uzavírka Husovy ulice

Od pondělí 28. 2. 2011 bude uzavřena Husova ul. v Semilech.
Kvůli objížďce nebude obsluhována zastávka Semily,náměstí v období od 28.2.2011 do 31.8.2011.

  • Všechny linky ve/ze směru Vysoké/Spálov pojedou z kruhového objezdu Tyršovou ulicí, ze které odbočí Sokolskou ulicí a přes most pojedou nahoru k radnici, kde se vrátí do své trasy. Stejnou trasou pojedou i opačným směrem.
  • Linky 670034, 035, 085, 961, 951 a 952 kvůli objížďce zastávku Semily, nám. vynechají.
  • Linky 670028 a 037 místo zastávky Semily,nám. v obou směrech zastaví na zast. Komenského nám.
  • Linka 962
    • směrem na Horní Benešov projede ulicí Tyršovou a Sokolskou, ze které odbočí doprava do ulice Koštofranské. Na konci Koštofranské ulice u křižovatky s Jíloveckou obslouží je zřízena náhradní zastávka za Semily,nám. a dále linka pojede po své trase.
    • Směrem od Horního Benešova pak spoje linky 962 projedou ulicí Jíloveckou a zastaví v zastávce Semily,Tyršova směrem do centra.

Podrobnosti viz. ikona souboruPřehledné schema.

Zdroj: www.csadsm.cz

Vytvořeno 25.2.2011 7:42:23 | přečteno 2238x | Ing. Jiří Lukeš