Benešov u Semil

12345

Vítání občánků - projev

Vážení rodiče, tatínkové a maminky, milí hosté, vítám vás na obecním úřadě v Benešově.

Sešli jsme se, abychom přivítali vaše děťátko - největší dar , jaký jste kdy mohli dostat - mezi nejmladší občánky naší obce.

V posvátné chvíli, kdy jste poprvé sevřeli v náručí své milované dítě, jste pocítili něco, co vám život až do té chvíle odpíral. City rodičů, šťastných a hrdých zároveň. Přeji vám, abyste ušlechtilé rodičovské city mohli intenzivně prožívat po celý život. A abyste po celý život byli šťastni a hrdi na své děti.

Vaším dítětem přibyl do naší společnosti nový občan. Ještě hodně vody uteče, než se naučí všemu, co správný muž či žena mají vědět a umět. Hodně bude záležet na vás, jak své dítě povedete, kolik mu dáte pocítit své Iásky , čemu všemu ho naučíte a jak nároční k němu budete. Toto a ještě mnoho dalších okolností rozhodne, jaký to bude člověk. Zda bude ve svém životě šťasten a zda bude zdrojem dalšího štěstí a hrdosti i pro vás.

Vážení rodiče, nezapomínejte, že od prvních chvil vás pozorují dvě bystré a vnímavé oči, které budou napodobovat vše, co u vás uvidí či co od vás uslyší. Budete-li mít někdy pocit, že vaše dítě je ještě malé a že nemůže mít ze všeho rozum, mýlíte se. Mnoho podnětů si už od těchto chvil vaše dítě natrvalo ukládá do paměti. Milujte své děti, ale v jejich zájmu si uchovávejte autoritu.

Vaše dítě vám kromě jiného přináší na tento svět hodnotu, na niž rodiče často zapomínají - věčnost. Ve svých dětech každý z nás žije dál. Životy našich dětí jsou pokračováním životů našich a našich předchůdců. Tento nekonečný řetěz generací se nemusí nikdy uzavřít, pokud svět, do něhož své dítě přivádíte, bude rozumný a klidný. Pokud i vy přispějete k tomu, aby vaše děti žily v Iásce a rodinné harmonii a byly vychovávány v hluboké úctě ke svému okolí.

Dnešní den je významným předělem ve vašem životě. Svým významem dosahuje dne svatebního, kdy jste rozechvěle vstupovali do obřadní síně, abyste své osudy spojili jednou provždy. Tento slavnostní pocit určitě máte i v tuto chvíli. Navíc umocněný odpovědností nejen za sebe a svého partnera, ale za své stále ještě bezbranné dítě.

Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřála hodně zdraví, pohody a radosti. A vám, děti, abyste navždy milovaly své táty a maminky a abyste šťastně vykročily do života, který na vás teprve čeká.

Vážený pane starosto,
rodiče slibují, že ze svých dětí vychovají řádné, pracovité a poctivé občany , kteří budou milovat svůj rodný kraj i svou vlast.

Vytvořeno 29.12.2010 15:35:23 | přečteno 23519x | Ing. Jiří Lukeš