Benešov u Semil

12345

Volba prezidenta - II. kolo

Informace pro voliče o době a místě konání druhého kola volby prezidenta ČR.


Starosta obce Benešov u Semil podle § 34 odst. 1 písm. b) zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o volbě prezidenta“) zveřejněním na úřední desce oznamuje:

 1. Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční:
 • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
 • Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1. je volební místnost  v zasedací místnosti na Obecním úřadě Benešov u Semil, 1. patro, č.p. 125,  PSČ 512 06 Benešov u Semil,  pro voliče bydlící v obci  Benešově u Semil.
 • Hlasovací lístky dvou postupujících kandidátů pro druhé kolo volby prezidenta budou voličům vydávány ve volebních místnostech.
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem)
 • V Benešově u Semil dne  19.1.2018                               

  Dalibor Lampa         
  starosta obce


  Na úřední desce vyvěšeno dne:19.1.2018 


  Vytvořeno 18.1.2018 23:18:27 | přečteno 532x | Ing. Jiří Lukeš