Benešov u Semil

12345

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Úplný oficiální název obce

 • Obec Benešov u Semil

2. Důvod a způsob založení

 • Zákon o obcích 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Bankovní spojení

 • 1263110329/0800
  Česká spořitelna Semily

6. IČO

 • 00275590

7. DIČ

 • CZ00275590 

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11.Opravné prostředky

 • V místě a lhůtě vypsaném na rozhodnutí v odstavci poučení.

12. Formuláře pro styk s úřadem

 • návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí
 • ohlášení drobné stavby
 • čestné prohlášení a souhlas umístěním a postavením stavby
 • prohlášení o vzdání se opravných prostředků
 • přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • potvrzení o změně trvalého pobytu
 • žádost o poskytnutí informací z informačního systému
 • rybářské lístky jedno- a tříleté
 • žádost o povolení kácení

13. Návody na řešení situací (popisy postupů)

 • Obecně závazné vyhlášky v bodě č.14,
 • Dále poplatky za
  • TKR
  • hroby
  • povolení kácení
  • vystavení rybářských lístků
  • vidimaci a legalizaci (ověřování podpisů a listin)

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Informace poskytujeme zdarma

16. Výroční zprávy

17. Rozpočtové a příspěvkové organizace

Za správnost odpovídá Mgr. Veronika Slavíková, starostka

Vytvořeno 18.11.2009 23:14:43 - aktualizováno 22.4.2021 14:26:42 | přečteno 8229x | Ing. Jiří Lukeš