Benešov u Semil

12345

Obnova vodovodních řadů

Obnova vodobodnich řadů

Informace o plánované obnově vodovodních řadů v obecních komunikacích na území obce Benešov u Semil.

Ke stažení

Úvodní informace

Vážení obyvatelé, 

dovolujeme si Vám podat bližší informace týkající se zahajované stavby.  V obci proběhne výstavba nového vodovodu (3,2 km) a dojde k přepojení všech vodovodních přípojek. Dále v rámci akce dojde k lokálním opravám armaturních šachet vodních zdrojů. Na výstavbu vodovodu pak bude bezprostředně navazovat obnova stavbou zasažených komunikací. Důvodem rozsáhlé akce je stáří vodovodů (většina úseků je stará víc jak 90 let) a dožilost celého vodovodního systému. Cena akce je cca 24 mil. Kč bez DPH. Akce bude financovaná ze zdrojů investora a s příspěvkem Libereckého kraje i obce.

Stavba je rozdělena na dvě roční etapy z důvodu její rozsáhlosti.  První rok bude probíhat od poloviny dubna do října konce letošního roku. Stavba bude zahájena v lokalitě Podolí a bude pokračovat přes Rytiny, náves a „ v Rokli“, pokračovat se bude na Hořeňačce a z části u Zvonice.   Druhá etapa pak začne v březnu příštího roku a bude ukončena v září roku 2022. Zahrnuje lokality Na koutě a Podskalí. Skutečný postup prací bude neustále upřesňován (klimatické podmínky apod.) a budeme o něm vydávat v předstihu průběžné informační zprávy. O bližším postupu prací se také můžete informovat u nás, nebo u zhotovitele díla. 

V současné době máme již projekčně dokončen poslední úsek vodovodů v krajské hlavní komunikaci, připravujeme rekonstrukci vodojemu Strážník a prověřujeme stav pramenišť na území Vaší obce a jejich potřebnou obnovu. Tyto záměry budeme realizovat postupně od roku 2023 po dokončení celé této zahajované akce.

Při výkopových pracích bude ohraničen pracovní úsek, kde budou probíhat samotné výkopové práce. Budou se zde pohybovat stavební stroje, případně zde můžou být situovány drobné meziskládky stavebního materiálu. Dbejte, prosíme, proto na vlastní bezpečnost.

Úskalím celé akce je dopravní obslužnost, tedy nastavení dopravních omezení, objízdných tras, průjezdnost pro residenty.  Postupně budeme projednávat jednotlivé úseky.

S dopravními omezeními na staveništi souvisí mimo jiné i svoz komunálního odpadu. Tato záležitost by se Vás neměla přímo dotknout. Svoz bude řešen v zaběhnutých termínech tak, jak jste zvyklí – popelnice umístíte tak, jako jindy a zhotovitel stavby se postará o ostatní v případě, že omezí přístup.

O případných odstávkách dodávky vody, vyvolané přepojováním vodovodních řadů atd., budete včas informováni provozovatelem sítě – ze strany SčVK a.s. Veškerá omezení budou skutečně jen na nezbytně nutnou dobu. Věříme, že omezený dopravní režim během tohoto období Vám nezpůsobí zásadní potíže, a že vzájemnou ohleduplností dospějeme ke zdárnému dokončení stavby.

V rámci akce dojde k přepojení všech vodovodních přípojek. Majitelé nemovitostí s přípojkami z nevhodných materiálů (ocel, azbest olovo) budou osloveni jednotlivě, protože si budou muset zajistit výměnu přípojky sami na své náklady. Pokud je přípojka vyhovující, tak její přepojení, případně napojení z jiného místa řadu hradí plně investor akce.  S vlastníkem každé nemovitosti budou stavební dozor a zástupci dodavatele jednat o konkrétním řešení u jeho objektu.

Z našich zkušeností je také obvyklé, že největší potřeba vzájemné komunikace pro obě strany bude před realizací finálních povrchů obnovené komunikace. Společně předem upřesníme každý detail u jednotlivých objektů.

V rámci akce budou osloveni majitelé nemovitostí, které nejsou napojené na vodovod (vlastníci neplatí vodné).  Bude jim nabídnuta možnosti napojení a realizace veřejné části nové přípojky.  Na tuto část VHS Turnov vybírá příspěvek dle schválených pravidel. Pokud budete mít sami zájem o nové napojení, prosíme, kontaktujte zástupce investora pana Lamače. 

V případě jakýchkoli nejasností a dotazů se můžete obrátit na odpovědné osoby v následujícím seznamu kontaktů.

Důležité kontakty

 • Investor:
  Vodohospodářské sdružení Turnov
  Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov (doručovací adresa)
 • Zástupce investora: 
  Ing. Lukáš Lamač,  tel. 724 387 175, e-mail: lamac@vhsturnov.cz
 • Stavební dozor investora:
  Lukáš David
  tel. 605 512 701, e-mail: lucasdavid@seznam.cz
 • Hlavní dodavatel stavby:
  SIZ s.r.o., 468 45 Velké Hamry 694, IČO: 27265480
  Stavbyvedoucí: p. Blatka,  tel. 775 667 205

Jménem celého realizačního týmu Vám děkujeme za pochopení a omlouváme se za dočasně ztížené životní podmínky.

Vodohospodářské sdružení Turnov, březen 2021


Vytvořeno 26.3.2021 22:10:19 | přečteno 691x | Ing. Jiří Lukeš