Benešov u Semil

12345

Program obnovy vesnice

V roce 2003 schválilo Zastupitelstvo obce Benešov u Semil vypracování nového Programu obnovy vesnice, který je jedním ze základních strategických dokumentů obce.

Zadání programu obnovy vesnice

Obec Benešov u Semil si objednala Program obnovy vesnice (dále jen POV) v rozsahu novely Programu obnovy vesnice, která byla schválena vládou České republiky usnesením č. 730 ze dne 11.11.1998. Rozsah zpracovaného území je totožný se správním územím obce.

Program obnovy vesnice byl vyhlášen vládou ČR na podporu obnovy a udržení života ve vesnicích, využití potenciálu zemědělsky využívané krajiny a zachování specifického rázu venkova a vesnické zástavby. POV je založen na vědomí svébytných hodnot venkova a na perspektivě jeho zdravého a komplexního vývoje v rámci trvale udržitelného rozvoje společnosti a v celkovém kontextu politiky České republiky. Obec je přihlášena k Programu obnovy vesnice od roku 1992.

Program obnovy venkova vypracovala projekční kancelář Ing.arch. Havrdy v roce 1996, program byl průběžně aktualizován a doplňován komisí pro obnovu a rozvoj. V roce 2003 schválilo zastupitelstvo vypracování nového POV Benešova u Semil a za zpracovatele byla vybrána firma Hana Havlíčková - Takto, která zpracovala strategii rozvoje mikroregionu Pojizeří, jehož je obec členem. Pro mikroregion je vypracován strategický rozvojový dokument – Projekt mikroregionu Pojizeří, který obsahuje systémové struktury pro další územní rozvoj. Dalším rozvojovým dokumentem je Strategie rozvoje mikroregionu Pojizeří.

Vztah obyvatel k POV je mimo profesionálních nespokojenců velmi dobrý – je to totiž jedna z možností, jak se aktivně podílet na rozvoji vesnice.

Vytvořeno 13.5.2020 10:11:00 | přečteno 2964x | Ing. Jiří Lukeš