Benešov u Semil

12345

Sběrná místa a kontejnery

Plakat A3 Obec Benesov u Semil
Již v roce 2020 jsme započali s administrací projektu s názvem „Obec Benešov u Semil – Sběrná místa a kontejnery“. V tomto roce jsme souběžně zažádali o dotaci Ministerstva životního prostředí. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životního prostředí. Předmětem podpory je rozšíření systému separace odpadu na území Libereckého kraje. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady. 

Dotace evropské unie činí 678 810 Kč (85 % způsobilých výdajů). Celkové předpokládané náklady na projekt v době podání žádosti činily 796 600 Kč. 

V záři roku 2021 jsme započali samotnou realizaci toho projektu. V letošním roce budou vybudovány zpevněné plochy pod kontejnery v Podmošně (u sociálních služeb péče Tereza), v Podolí (u zastávky autobusu), na Hradišťatech, kde doposud místo s kontejnery chybělo. Dále bude v rámci dotace vybudována panelová  plocha pro umístění zavíracích kontejnerů nadalší složky tříděného odpadu na pozemku obce na Hradišťatech. Na tato a další sběrná místa v obci budou umístěny kontejnery ve vlastnictví obce, a dojde tak ke snížení nákladů na pronájem těchto nádob svozovou firmou. Separační systém bude také rozšířen o kontejnery na kovy. 

Dále bude obec disponovat velkoobjemovými kontejnery na biodpad, které budeme moci v rámci nově nastaveného systému využívat i pro občany. Jeden z velkoobjemových kontejnerů se nám podařilo získat z dotačního titulu, který pro nás vybavil Mikroregion Pojizeří, spolu s technikou pro údržbu obce - jako je křovinořez a sekačka na trávu.

Plakat A3 Obec Benesov u Semil, obrázek se otevře v novém okně
Vytvořeno 29.6.2022 19:26:07 | přečteno 419x | Ing. Jiří Lukeš