Benešov u Semil

12345

Změny v poplatku za odpady v roce 2022

Jednou nemilou zprávou pro končící rok 2021 je změna vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, která nahrazuje dosavadní obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad, a s ním nepopulární změna sazebníku za svoz odpadu. 

Zvyšování cen je vždy velmi citlivé téma, proto jsme opravdu odpovědně zvažovali veškeré argumenty pro a proti, a snažili se vypořádat s tím, co nám nově určuje zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. Zákon platí již od počátku roku 2021, ale obce mohly ještě v letošním roce poplatky vybírat dle svých původních vyhlášek. Jak to tak bývá, ne každý zákon s sebou přináší pozitiva a ulehčení. U tohoto zákona to platí dvojnásob. 

Zákon a jeho prováděcí vyhlášky ve své podstatě nařizují, aby se obce postupně dostaly na minimální produkci směsného odpadu, který nelze dále využít. Od roku 2025 – 2029 musí odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu, tedy tříděný odpad, tvořit alespoň ze 60 %, v letech 2030 – 2034 alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem. Aby obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých složek komunálních odpadů než doposud. 

 Dalším důležitým faktorem je, že došlo a dále bude docházet k razantnímu nárůstu cen za uložení odpadu na skládku. Obce sice mají za splnění zákonem stanovených předpokladů nárok na tzv. třídící slevu, i tak je nárůst ceny oproti letům minulým poměrně velký. Nová odpadová legislativa pro letošní rok zvyšuje cenu za jednu tunu uloženého odpadu na 900 Kč. Pro srovnání v roce 2020 stála tuna uloženého odpadu na skládku 500 Kč. Tento poplatek se bude až do roku 2029 nadále zvyšovat, a to do  výše 1 800 Kč za tunu. Čímž se naplňuje heslo: „netřídíš, zaplatíš!“ 

Jelikož nyní obce nemohou poplatek vybírat na základě dosavadního „Poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, musí nově poplatky za odpad vybírat dle zákona o místních poplatcích, a je tedy tento výběr poplatků nahrazen „Poplatkem za komunální odpad“. 

Jelikož je v naší obci již dlouho využíván systém, kdy si vaše domácnosti či společenství vlastníků sami nastaví velikost nádoby na odpad a četnost svozu, a tento systém je funkční, rozhodli jsme se současnou vyhlášku co nejvíce přizpůsobit dosavadnímu způsobu. Jedinou změnou je, že obec nyní ve své vyhlášce musí nastavit jednotnou sazbu poplatku, která je počítána za litr nádoby. Ač je systém naprosto „spravedlivý“, jelikož je jasně stanoveno, že kolik odpadu vyprodukuješ, tolik zaplatíš, a měl by ve své podstatě motivovat k třídění a k co nejmenší produkci odpadu, tak v některých případech způsobí razantní skok v cenách nádob. 

Proč tomu tak je? Doposud obec vycházela z platného ceníku svozové firmy, která každoročně stanovila částku za svoz jednotlivých nádob, včetně četnosti vývozu. K tomuto ceníku byl připočten příspěvek na společný systém odpadového hospodářství, tzv. příspěvek na třídění odpadů, který mají občané možnost využít, a vznikla nám tak částka, kterou jsme za jednotlivé nádoby vybírali. Nyní je částka počítána pro všechny nádoby stejně, a to je 0,80 Kč za litr. To znamená, že pokud mám 80 litrovou popelnici, se svozem každý týden, zaplatím 3 328 Kč za rok (vzorec je tedy 80 l * 52 týdnů*0,80 Kč) a takto jednoduše jsou dopočitatelné ostatní objemy nádob. 

Ale abych nebyla jen negativní. Ke zdražení nedojde u všech nádob. Naopak u menších nádob se čtrnáctidenním vývozem dochází dle nové vyhlášky ke snížení ceny a nově je možné si nastavit svoz jednou za 4 týdny. 

Vím, že každý zásah do rozpočtu je nemilým zjištěním, ale věřím, že nejednomu z nás pomůže se zamyslet nad tím, zda nemohu ještě více třídit, a zmenšit tak objem odevzdávané nádoby prakticky na minimum. Jako obec se snažíme zlepšovat podmínky pro třídění odpadu, v předchozích letech jsme umístili klece na pytle s tříděným odpadem do většiny částí obce. V roce 2022 začneme budovat nové zpevněné plochy pro kontejnerová stání, v plánu je vybudování nového sběrného místa na Hradišťatech. Z dotace by měly být doplněny kontejnery na kov a směsný plast, který jsme doposud třídili pouze do pytlů. V obci jsou umístěny dva kontejnery na rostlinné oleje a na obecním úřadě můžete odevzdat drobné elektro zařízení a baterie. Jako obec si ve třídění vedeme velmi dobře, a proto děkujeme všem, kteří třídí dobře a svědomitě! 

Veronika Slavíková, starostka obce

Velikost nádoby

Četnost svozu

Poplatek za soustřeďovací prostředek za poplatkové období (rok)

60 l

1x7

2 496,00 Kč

1x14

1 248,00 Kč

1x4 týdny

624,00 Kč

80 l

1x7

3 328,00 Kč

1x14

1 664,00 Kč

1x4 týdny

832,00 Kč

110 l (kov)

1x7

4 576,00 Kč

1x14

2 288,00 Kč

1x4 týdny

1 144,00 Kč

120 l

1x7

4 992,00 Kč

1x14

2 496,00 Kč

1x4týdny

1 248,00 Kč

240 l

1x7

9 984,00 Kč

1x14

4 992,00 Kč

1x4 týdny

2 496,00 Kč

660 l

1x7

27 456,00 Kč

1x14

13 728,00 Kč

770 l

1x7

32 032,00 Kč

1x14

16 016,00 Kč

1100 l

1x7

45 760,00 Kč

1x14

22 880,00 Kč

Pytle na komunální odpad 60 l

Mimořádný svoz

48 Kč


Vytvořeno 21.12.2021 17:33:52 | přečteno 1070x | Ing. Jiří Lukeš