Benešov u Semil

12345

Mateřská škola

Školka 1

Zřizovatelem MŠ je obec Benešov u Semil. Nachází se v přízemí školní budovy, v 1. patře sídlí základní škola. 

Pedagogičtí pracovníci MŠ

 • učitelka: Jitka Heřmanová
 • učitelka: Radmila Pikorová
 • asistentka pedagoga: Mgr. Jitka Menšíková
 • Telefonní číslo: 481 62 50 04 
Jednotřídní mateřskou školu pro děti od 3 do 7 let navštěvuje ve školním roce 2017/2018 celkem 26 dětí.

Jejím zřizovatelem je obec Benešov u Semil. Nachází se v přízemí školní budovy, v 1. patře sídlí škola.

Každodenní provoz školy probíhá v pracovní dny od 6.30 do 16 hodin. Děti vyučují dvě plně kvalifikované učitelky. Stravování zajišťuje 3krát denně školní kuchyně. Ředitelství ZŠ
a MŠ je společné pro obě zařízení. Děti neplatí tzv. „školkovné“.

Děti využívají každý den tělocvičnu, podle potřeby školní zahradu, hřiště TJ a především se pohybují v krásné okolní přírodě. Aby se toho co nejvíce naučili, absolvují předškoláci předplaveckou výchovu (10 lekcí) v jilemnickém bazénu a dopravní výchovu v Semilech.  Navštěvují pravidelně se základní školou divadelní představení a další kulturní akce pořádané pro předškolní děti v Semilech a okolí, na které jsou dopravovány autobusem. Ve šk. roce 2016–2017 absolvovala MŠ výlet na zámek v Mnichově Hradišti, v roce 2015 – 2016 Zoo Liberci (v minulých letech pakDlaskův statek, Staré Hrady, Zoo v Liberci, Dvoře Králové i Praze, děti se jely podívat také na zámky Sychrov apod.). MŠ pořádá pro děti také karneval, Cestu za pokladem a atletické závody. Pro rodiče nacvičuje Vánoční besídku, pořad ke Dni matek a významně se podílí také na Školní akademii, děti zpívají a recituji, nadále jezdí na jaře do Solné jeskyně v Semilech, aby posílily své zdraví.

Po ukončení mateřské školy přecházejí děti v 6 nebo 7 letech o patro „výš“ – do školy základní. Žlutá budova benešovské školy je tak provází až do 11 let jejich života. Aktivity MŠ dobře dokládá kalendárium akcí. 

Kalendárium nejdůležitějších akcí - připravujeme

 • 4. 9. (po) O Ježíškovi: Divadlo Na Cestě (1.–5. roč. + MŠ, Miroslav Los), představení na začátek roku.
 • 13. 9. (st) První lekce PLAVECKÉHO VÝCVIKU  v Jilemnici (3. a 4. roč. + předškoláci a pětileté děti MŠ), pak dalších 9 lekcí (až do listopadu).
 • 2. 10. (po) V době od 9–10.30 hod. si budou s dětmi povídat pracovníci skupiny Bezpečnosti silničního provozu.
 • 17. 10. (út) Ať žijí strašidla (muzikálová pohádka, 1.-5. roč., MŠ, KC Golf Semily od 10.30 hod.
 • 1. 12. (pá) Hvězdička betlémská,  Hudební divadlo dětem, Hradec Králové, M. Novozámská, KC Golf od 10.30 hod., 1.-3. roč. MŠ.
 • 3. 12. (ne) Rozsvícení vánočního stromku, chystáme opět některá překvapení. 
 • 12. 12. Vánoční besídka MŠ.
 • 31. 1. 2018 Terezka a kouzelné autíčko (1.-3. roč., od 10.30 hod., MŠ, 1. – 3. roč.).     

Kalendárium akcí 2016–2017 

 • 1. září: O Smolíčkovi (Divadlo Na Cestě Liberec, p. Miroslav Los,  Divadlo Za komínem, půda).
 • 7. září: 1. lekce plavání v Jilemnici.  
 • 15. září: Paní Jaroslava Enochová (Divadlo Rolnička) - hraje v Divadle Za Komínem (půda školy) představení pro MŠ a 1.-2. ZŠ „O Karkulce, O Smolíčkovi a Šašek“ zaměřená na prevenci kriminality.
 • 20. září:  navštěvuje 1.-2. roč. MŠ, představení Legenda Karel IV. v KC Golf Semily.
 • 21. října:  Vítání občánků (zasedací místnost Obecního úřadu Benešov u Semil).
 • 24. 10. Povídejme si děti (MŠ): Tři minimuzikályna motivy pohádek Josefa Čapka O pejskovi a kočičce, motivace pro děti v oblasti mezilidských vztahů (Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort, svorníkem pohádek byly písně autorky Michaely Novozámské).
 • 23. listopadu:  poslední 10. lekce plavání v Jilemnici.
 • 27. listopadu.: Rozsvícení vánočního stromku (děti MŠ navštěvují představení ZŠ -  Zlatovláska, taneční vystoupení žáků ZŠ).
 • 2. prosince: Vánoční prodejní výstava, Barbora – Jaroslava Kučerová zasedací místnost obce Benešov, výkresy dětí  MŠ.
 • 3. prosince: (sobota) O KAŠPÁRKOVI: návštěvaloutkovém představení pro děti hraje také paní uč. Mgr. Jitka Lampová a pracovnice OÚ Benešov Jaroslava Hloušková. 
 • 6. prosince: Tři králové navštěvují MŠ (rodina Svobodova).
 • 31. ledna 2017: Pohádka o třech námořnících (MŠ, 1. – 5. roč.): KC Golf Semily.
 • 6. března Kocour v botách – divadelní představení v KC Golf.
 • 16. března – 25. května: 10 pobytů dětí v Solné jeskyni Semily. 
 • 30. dubna: Čarodějnice (děti MŠ malovaly výkresy).
 • 3. května  – 14. 6.: Škola sportu  pro MŠ a 3.- 5. roč. ZŠ: základy míčových her.
 • 9. května: Pěkná besídka ke Dni matek: MŠ – J. Heřmanová, R. Pikorová, R. Trnková.
 • 12. května: Fotografování dětí (mnohé děti MŠ se fotografují společně s dětmi ZŠ – sourozenci, kamarádi). 
 • 6. června: VI. ŠKOLNÍ AKADEMIE v tělocvičně školy (s dětmi ZŠ, obdarování a vyřazení předškoláků).
 • 13. června: Výlet MŠ do Mnichova Hradiště – zámek, program pro děti (20 dětí + 2 učitelky).
 • 14. června: Náborový koncert ZUŠ Semily (MŠ + 1. a 2. ročník ZŠ), herna MŠ. 
 • 28. 6.: (1. – 5. roč., MŠ) - na návštěvě u SDH Benešov u Semil (Podolí), naučnouakcivzorně připravili mladí hasiči pod vedením p. Petra Vlacha. Nechybělo tradiční opékání vuřtů.

Úspěchy MŠ v soutěžích 2016/2017

 • „Požární ochrana očima dětí“. Čtyři  medaile  v okresním kole, jedna v krajském: Kategorie MŠ 1, mladší děti: 1. místo Sofie Marková, 2. Kateřina Špirochová. Kategorie MŠ 2, předškoláci: 2. Martin Novák,  3. David Maťátko. Sofie Marková (MŠ) - 2. místo v kraji. Děti připravovaly Radmile Pikorové a Jitka Heřmanová.
 • Děti kreslily obrázky na Čarodějnice (areál SDH Benešov u Semil v Podolí). 

Vytvořeno 22.11.2009 17:36:10 - aktualizováno 12.10.2017 21:45:47 | přečteno 6044x | Ing. Jiří Lukeš