Benešov u Semil

12345

Základní škola

P1050860

Základní škola v Benešově u Semil je málotřídka.

Projekt (název, registrační číslo): Personální podpora - Základní škola a Mateřská škola Benešov u Semil, příspěvková organizace. (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006114). VÝŠE PODPORY – 532 365,00 Kč. „Tento projekt je spolufinancován EU“.
 • Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
 • Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2019
 • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

image002, obrázek se otevře v novém okně

Základní škola v Benešově u Semil je málotřídka. Ve šk. roce 2017 – 2018 ji ve dvou třídách  navštěvuje 47 žáků (1. a 2. roč. – 19;  3., 4. a 5. roč. – 28). Podle počtu mohou být děti seskupovány i jinak. Do spádové Krakonošovy ZŠ Loukov neodešel ke 4. 9. 2017 z 5. ročníku do šestého žádný žák,  jedna dívka nastoupila na ZŠ Ivana Olbrachta Semily,  2 chlapci odešli  na osmitřídní Gymnázium Ivana Olbrachta. Třicet žáků navštěvuje školní družinu, která je součástí školy.

benesov skola2, obrázek se otevře v novém okně

Žlutá fasáda školní budovy září v krásné okolní přírodě. Pokud počasí dovolí, tráví děti pobyt ve školní družině v přírodě, při tělesné výchově mohou využít nedaleký sportovní areál, v obci malují staré podkrkonošské chaloupky nebo podnikají pěší výlety po okolí. Děti se do školy rády vracejí, třebaže už chodí jinam. Mateřská škola využívá pravidelně školní zahradu.

Počítačová učebna, školní družina

Počítače 1, obrázek se otevře v novém okněV učebně informatiky je instalováno 12 počítačů. Počítače pronikly také do obou tříd (v každé po 4 stanicích), čemuž napomohl program EU peníze školám.  Informatika je vyučována jako povinný předmět v 5. ročníku. Ve šk. r. 2015/2016 jsme se zapojili do projektu Výzva 57 (zlepšení komunikace žáků v anglickém jazyce), letos jsme získali finanční prostředky na personální podporu v ZŠ i MŠ.  Od Ministerstva průmyslu ČR jsme koupili za zbytkovou cenu v únoru 2017 10 počítačů, které byly o prázdninách 2017 renovovány.  

Kalendárium akcí

 • 4. 9. (po) O Ježíškovi: Divadlo Na Cestě (1.–5. roč. + MŠ, Miroslav Los), představení na začátek roku.
 • 7. 9. (čt) Dopravní hřiště (4. ročník, odjezd v 7.55 hod.)
 • 12. 9. (út) exkurze dětí 1.–5. roč. do Lomnice nad Popelkou a okolí (můstky, muzeum, Kumburk).
 • 13. 9. (st) První lekce PLAVECKÉHO VÝCVIKU  v Jilemnici (3. a 4. roč. + předškoláci a pětileté děti MŠ), pak dalších 9 lekcí (až do listopadu).
 • 2. 10. (po) V době od 9–10.30 hod. si budou s dětmi povídat pracovníci skupiny Bezpečnosti silničního provozu.
 • 17. 10. (út) Ať žijí strašidla (muzikálová pohádka, 1.-5. roč., MŠ, KC Golf Semily od 10.30 hod.
 • 1. 12. (pá) Hvězdička betlémská,  Hudební divadlo dětem, Hradec Králové, M. Novozámská, KC Golf od 10.30 hod., 1.-3. roč. MŠ.
 • 26. 11. (ne) Rozsvícení vánočního stromku, chystáme opět některá překvapení. 
 • 12. 12. Vánoční besídka MŠ.
 • 31. 1. 2018 Terezka a kouzelné autíčko (1.-3. roč., od 10.30 hod., MŠ, 1. – 3. roč.).

Jaroslav Vávra pracuje na zhudebnění Hrubínovy básně Kuřátko a obilí. Premiéra skladby se uskuteční 26. prosince 2017 na tradičním Rozsvícení vánočního stromku. Nastudujeme i novou vánoční divadelní hru ze zpěvy. Počítáme s účastní na krajské přehlídce školních sborů v Jablonci nad Nisou v r. 2018.  

Aktivity školy

Taneční kroužek dětí ZŠ vede v pátek Mgr. Ilja Kulichová, nepovinný předmět pohybová výchova Mgr. Jitka Lampová (úterý), jež získala s dětmi v různých sportovních disciplínách  a soutěžích četné vavříny. Divadelní hry, dětské operky a kulturní pořady nacvičuje s dětmi Mgr. Jaroslav Vávra v součinnosti s Mgr. J. Lampovou (organizace dětí), Mgr. I. Kulichovou (choreografie) a vychovatelkou J. Zajícovou (kulisy).

V průběhu sedmi  let děti nacvičily autorské hry J. Vávry – operku Sněhurka, Štědrej den v Kerkonoších (hra napsána v nářečí, doplňují ji krkonošské koledy), Vánoční hru o narození Ježíše Krista, ale i Erbenův Zlatý kolovrat (hudba J. Vávra), příběh O Břetislavovi a Jitce (Markéta Chmelová, úprava a píseň J. Vávra), s kterou se v r. 2013 soubor Jizeránek probojoval do krajského kola celonárodní divadelní soutěže Mladá scéna v Jablonci nad Nisou, O Popelce (2015, hudbu k veršované pohádce napsal J. Vávra), Karkulka  (2016, J. Uhlíř, Zd. Svěrák, režie  J. Vávra) a Zlatovláska (premiéra v červnu 2016, opakována na Rozsvícení vánočního stromku v listopadu 2016 a na soutěži v Desné, březen 2017). Nezapomínáme ani na Soutěž dětských recitátorů v Semilech. 

V červnu 2017 se uskutečnila již 6. AKADEMIE (6. 6. 2017). Návštěvníky  nejvíce potěšila gymnastika (cvičí všechny děti), taneční vystoupení dětí MŠ i ZŠ, ale také zpěv Jizeránku, který získal stříbrné pásmo na soutěži v Jablonci nad Nisou. Některá vystoupení pořádá škola společně se školkou. O sportu čtete níže.

Aktivity souborů a dětí ve školním roce 2016/2017 

Soubor Jizeránek 

Soubor se představil divákům na Rozsvícení vánočního stromku (27. 11. 2016) s autorskou hrou Mgr. J. Vávry  Zlatovláska (hudba A. Michajlov, slova písní E. Krečmar). Na přehlídce O desenského medvěda (Kulturní dům Sklář v Desné, 24. březen 2017) hrál Zlatovlásku. Soubor obhájil 4. dubna 2017 stříbrné pásmo na Oblastní soutěži školních pěveckých sborů v Jablonci nad Nisou.

Vystoupení tanečního kroužku 

Taneční kroužek ZŠ vystoupil ve šk.  r. 2016/2017 samostatně 3krát: Rozsvícení vánočního stromku, na Čarodějnicích a na 5. AKADEMII. Paní I. Kulichová spolupracuje také na pohybovém ztvárnění divadelních představení. 

Dobré jsou praktické kontakty s místním SDH, děti dojíždějí do Základní umělecké školy Semily, několik  jich zpívá v přípravném sboru semilské Jizerky (Čekanky) a starší v Jizerce. 

Základní škola se pravidelně zúčastňuje divadelních představení v KC Golf. Několik let je zapojena do projektu „Planeta země 3000“. 

Největší úspěchy školy 2016-2017 (okresní a krajská kola soutěží)

 • 16. 3. 2017 Mladá scéna, okresní kolo recitační soutěže, ZŠ Dr. Fr. L. Riegra:  Výborně si vedlo sedm našich zástupců na okresním kole recitační soutěže). V 1. kategorii zvítězil Vojtěch Mifka (3. roč.). Pět zástupců školy ve 2. kategorii (26 recitátorů) dostalo čestná uznání: Aneta Dohnalová  (4. roč.), Tereza Mašková (4. roč.), Nella Lukešová  (4. roč.), Zdeňka Janatová (5. roč.) a Václav Svoboda (5. roč.). 
 • 24. 3. Na divadle tentokrát v Desné (24. 3.): Třicet pět herců a zpěváků dostalo diplom za nejpočetnější a nejzpěvnější soubor přehlídky (nehrálo pouze 8 žáků školy).
 • 4. 4. Stříbrné pásmo pro sbor Jizeránek (4. 4.), oblastní přehlídka školních pěveckých sborů. Jizeránek se mezi osmi soutěžícími převážně z velkých škol Jablonce a Liberce „rozhodně neztratil a nemá se za co stydět,“ řekl Václav Brádle. Soutěžilo 24 dětí. Jizeránek obhájil stříbrné pásmo z loňského roku. 
 • 22. 4. Vojtěch Mifka vítězí v krajském kole recitační soutěže v Liberci: Ve své kategorii se zařadil mezi tři nejlepší recitátory (není stanoveno pořadí). 
 • 16. 5. Pythagoriáda:  V okresním kole soutěže se umístil Václav Svoboda na pěkném 13. místě a Štěpán Rypl na solidním 18. místě.
 • Lehkoatletický trojboj (Turnov)
  • Rozálie Reichlová (1. roč.) – 1. místo v okrsku, 4. místo v okrese, 3. místo v kraji.
  • Ema Frenclová (2. roč.) – 1. místo v okrsku, 4. v okrese a 8. v krajském kole.
  • Jakub Reichl (3. roč.) – 2. místo v okrsku, 5. místo v okrese.
  • Adam Pavluk (1. roč.) – 3. místo v okrsku, 7. v okrese.
 • Požární ochrana očima dětí
  • Okresní kolo – kategorie ZŠ 1: 1. Eliška Housová  (1. roč.);  Kategorie ZŠ 2: 1. Tereza Mašková (4. ročník).
  • Krajské kolo  - Eliška Housová (ZŠ) – 3. místo.   

Budova školy z r. 1909

Je ve výborném stavu, od r. 2010 zde proběhla řada rekonstrukcí a vylepšení (uvádíme jen zásadní práce, které proběhly v ZŠ i v MŠ:

 • 2009/10 – sociální zařízení MŠ;
 • 2010/11 – oplocení zahrady MŠ, položení dlažby ve školní kuchyni, odhalení dubových parket v jídelně, jejich zbroušení a nátěr, nátěr 22 oken;
 • 2011/12 – vybavena učebna informatiky novými PC, nátěry oken, vstupních dveří, výmalba školy od půdy až po šatny dětí, nakup stolků a židlí do učebny informatiky, zakoupení části nového nábytku do MŠ a výroba boxů na uložení oblečení dětí (šatna MŠ); 
 • 2012/13 – výměna parket ve všech třech učebnách ZŠ, nátěry oken (tělocvična), výmalba všech tříd ZŠ a ředitelny, vnitřní zateplení (zazdění schodiště u zábradlí, dveře, zazdění okna v suterénu a výroba jednoho nového), zasklívání oken, obnova emailových soklů u hlavních dveří budovy;
 • 2013/14 – zateplování stropů tříd na půdě, výmalba herny MŠ, školní jídelny, skladu potravina, předsíně a školní kuchyně, nátěry oken ve školní kuchyni (vnitřní strany),  v suterénních prostorách a bytu  školnice, ošetření trámů a podbití proti dřevomorce na půdě, generální úklid půdy, výměna písku v obou pískovištích;
 • 2014/15 – zabezpečovací zařízení, výměna desek stolů ve školní družině a ve školní jídelně (celkem 17 ks), výměna linolea a dřevěné ostění v ložnici MŠ;
 • 2015/16 – rekonstrukce chlapeckých a dívčích WC a koupelny školnice, výměna dveří na dvůr, vyspárování a očištění kamenného soklu na budově ZŠ i OÚ (protáhlo se do října 2016), úprava 2. kabinetu pro učitele.
 • 2016/17 – obnova a modernizace zařízení školní kuchyně (zeleninový kráječ, vyhřívací port, konvektomat). 

Po celou výše uvedenou dobu probíhalo zasklívání oken a výměna osvětlovacích těles. 

Rekonstrukce školních WC

IMG 3440, obrázek se otevře v novém okněPo přípravě projektové dokumentace byl rekonstrukce zahájena hned od 1. 7. 2016. Byly komplexně rekonstruovány chlapecké i dívčí WC (odpady, dlažba – zdi i podlaha, nové mušle a záchodové mísy, nové dveře a zdivo, které bylo sníženo a nekončilo u kabinek až u stropu, tedy kabinky jsou „shora otevřené“, rekonstruována koupelna bytu školnice). Ve WC proběhla nová instalace elektrických rozvodů a také jejich výmalba.  Provoz MŠ byl zahájen dne 29. srpna 2016. Byly provedeny některé vícepráce. U chlapeckých WC bylo odpadové potrubí prodlouženo až do bytu školnice. V I. třídě (učebně) a v ředitelně (sborovně) byla vyměněna umývadla, dlaždicový obklad stěn a část přívodního potrubí. Jednalo se o největší rekonstrukční práce na škole v posledních letech. Z jednoho kabinetu na pomůcky byl udělán kabinet pro vychovatelku a učitelku. Nově natřeny byly secesní štukové rostlinné motivy nad hlavním vchodem.

Vytvořeno 22.11.2009 17:33:24 - aktualizováno 19.9.2017 17:09:33 | přečteno 8086x | Ing. Jiří Lukeš