Benešov u Semil

12345

Škole je 105 let

benesov skola2

Všichni máme naši starou dámu rádi. Každý ví, že postavit dům není tak obtížné, ale starat se o něj, to dá pěkně zabrat. Škola prožila od r. 2010 opravdovou smršť malých a větších rekonstrukcí i údržbářských prací, avšak též řadu změn v interiéru.

Největší akcí r. 2010 byla rekonstrukce sociálního zařízení MŠ za více než 250 000 Kč. Od r. 2011 až do letošního roku probíhaly nátěry oken a jejich utěsnění. Na jaře 2011 se dokončilo oplocení zahrady MŠ, o prázdninách byla položena dlažba v kuchyni, strhlo se šedivé linoleum v jídelně a upravily parkety. Učebna informatiky získala 4 sestavy PC a polohovatelné židle. Prázdninová údržba překročila částku 100 000 Kč. V r. 2012 byla škola vybavena díky projektu EU Peníze školám novými počítači (12 monitorů, 2 řídící počítače, 2 notebooky, 2 tiskárny, interaktivní tabule). Byly vymalovány chodby od půdy až po konec schodiště mezi šatnami žáků ZŠ a MŠ. Obměnili jsme část nábytku ve školce, upravili její šatnu a jídelnu školy tak, aby se zde mohla MŠ stravovat.

Největší práce se ve škole uskutečnily o prázdninách 2013 a na podzim téhož roku. Náročná byla výměna parket ve 3 učebnách školy a jejich následná výmalba. Stěna a dveře uzavřely vchod na dvůr, aby do školy neproudil v zimě studený vzduch, proběhla řada elektroinstalačních a drobných interiérových prací, vyměnili jsme některá akumulační kamna a na podzim pak byly na půdě zatepleny stropy tříd. Celkové náklady rekonstrukčních a zateplovacích prací se v r 2013 vyšplhaly zhruba na 850 000 Kč. V roce 2014 proběhl generální úklid půdy, trámy a podbití na půdě byly kvalitně ošetřeny proti dřevomorce.

Hlavní náplní školy je však učit a vytvářet dětem takové zázemí, aby na školu dobře vzpomínaly. Od šk. roku 2011-2012 byl na škole znovu zaveden 5. roč., což rodičovská veřejnost přivítala. V období let 2010 – 2014 se nám podařilo dosáhnout řady pěkných úspěchů:

  • 2011: 1. místo Vladimíra Reichla v krajském kole lehkoatletického trojboje, 2. místo v kraji, testy SCIO - Eva Nováková.
  • 2012: 1. místo v celonárodní soutěži ve šplhu chlapců (Koala Cup), 2. místo Vl. Reichla v kraji (lehkoatletický trojboj), postup Anny Mifkové do krajského kola recitační soutěže.
  • 2013: postup Jizeránku do krajského kola přehlídky Mladá scéna (divadelní představení O Břetislavovi a Jitce, aneb Jak si ukrást princeznu). Anna Mifková se umístila mezi 3 nejlepšími recitátory Libereckého kraje v kategorii 2. a 3. tříd. Vl. Reichl vítězí v krajském kole lehkoatletického trojboje. Z důvodu rozsahu článku nelze vypočítávat úspěchy dětí MŠ i ZŠ v soutěži Požární ochrana očima dětí, ba ani v okrskových a okresních kolech soutěží či v celonárodních srovnávacích testech.

Každý den začíná škola zpěvem, jednou týdně ředitel zpívá také s dětmi v mateřské škole. Obě zařízení mají taneční kroužek (ved. I. Kulichová), škola předmět pohybové hry (ved. J. Lampová). Škola nacvičí každý rok 1-2 divadelní představení, v r. 2012 se uskutečnila 1. společná novodobá školní AKADEMIE. Škola i školka dále účinkují na Rozsvícení vánočního stromku, Čarodějnicích, Vítání občánků, školka připravuje Vánoční besídku a pořad ke Dni matek. Vyrábíme vkusné výrobky na vánoční výstavu. Každý rok pořádáme zajímavé výlety.

Ve školním roce 2013-2014 se o děti starají tito pracovníci: Mgr. Jitka Lampová, Ing. Jan Matura, Ing. Jiří Čapka (učitelé ZŠ), Jana Zajícová (vychovatelka a vedoucí ŠJ), Radmila Pikorová, Jitka Heřmanová (učitelky MŠ), Mgr. Ilja Kulichová (učitelka tance), Romana Jáklová (školnice), Hana Marková a Božena Pastorková (kuchařky). Všem patří za jejich práci upřímné poděkování. Nelze také nepoděkovat zastupitelstvu OÚ Benešov u Semil za péči o školu a maximální vstřícnost k jejím potřebám.

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy 

Vytvořeno 29.6.2014 22:28:29 | přečteno 999x | Ing. Jiří Lukeš