Benešov u Semil

12345

Zápis do ZŠ a MŠ

Informace o zápisu do první třídy ZŠ a mateřské školy v Benešově. 

Zápis do 1. tříd ZŠ

Uskutečnil se 1. února 2012 a mnoho radosti nám nepřinesl. Zapsány byly pouze 3 děti, ale velmi šikovné, na které se už teď těšíme. Přáli jsme si zapsat alespoň 5 žáků. Ideální počet by se měl pohybovat kolem 8 – 10 žáků. V příštím školním roce nám odejde 12 páťáků, propad počtu dětí bude výrazný. Z 34 žáků klesne počet dětí v 1. – 5. ročníku na 25. Už nyní přemýšlíme, jak se s tím vyrovnáme. Postupné navyšování počtu žáků v benešovské škole nezačne v roce 2013/2014, kdy odejde 7 žáků a nahradí je zhruba stejný počet prvňáčků, ale  až v roce 2014/2015. To odejdou pouze 4 páťáci a prvňáků přijde více. V dalším roce bude trend navyšování počtu dětí pokračovat, neboť odejdou pouze 3 páťáci, Nárůst počtu dětí se poněkud zastaví ve šk. roce 2015/2016 a opět by měl poněkud stoupnout v r. 2016/17.

Ptáte se, co z těchto úvah vyplývá pro vaše děti. Odpověď je jednoduchá. Méně žáků = možnost větší individuální péče o děti. Méně žáků = dopad na ekonomiku školy ve všech úrovních. Každý klad má samozřejmě i svůj zápor. Mohu však rodiče ubezpečit, že neuvažujeme o rušení aktivit, které byly zavedeny v uplynulém školním roce a pokračují v tomto. Věřím, že v součinnosti s obcí, ale také s rodiči dětí budeme v Benešově stále nabízet dobrý prostor ke vzdělávání dětí. Leccos se už podařilo. Nejdůležitější ale je, aby rodiče, kteří žijí v Benešově, posílali své děti do naší školy a vzdali se někdy i drobných výhod, například: pocházím ze Semil, práci mám v Semilech, dovezu tam i dítě.

Zápis do mateřské školy

Zápis do Mateřské školy Benešov u Semil se uskuteční ve středu 21. března 2012 od 9 do 11,30 hodin. Od 1. března 2012 si rodiče mohou vyzvedávat zápisní lístky v MŠ.  Mateřskou školu bude moci navštěvovat 28 dětí (stejně jako letos, číslo nelze překročit). Přednostně budou přijímány děti po dosažení věku 3 let, místní předškoláci a děti, které ve škole mají sourozence. V případě převisu poptávky pak dostanou přednost děti, jejichž matce (otci) skončil mateřský příspěvek a nastupují do zaměstnání, před dětmi, jejichž matka (otec) pobírají dále mateřský příspěvek a zůstávají s dítětem na mateřské dovolené.

J. Vávra

Vytvořeno 29.2.2012 22:54:38 | přečteno 1641x | Ing. Jiří Lukeš