Benešov u Semil

12345

Zprávy ze školy - prosinec 2010

Abysme k vám přes rok přišli a vás ve zdraví zas našli … (z novoroční koledy)

Milí žáci, rodiče, přátelé školy,

končí rok 2010. Pokusme se ohlédnout, jak z hlediska školy proběhl. Byl to rok změn a nových rozhodnutí. Všechna s sebou nesou další práci. Tanec, zpěv, hra na flétny, vítání občánků, divadlo - nácviky, kostýmy, „scéna“, rekvizity… A není nás na to mnoho. Vlastně jen šest (2 ped. ve škole, 2 ped. v MŠ a Mgr. I. Kulichová, která vede taneční kroužky). Zpívá se před hodinami, v mateřské škole. Za necelé 4 měsíce připravila ZŠ a MŠ 8 vystoupení (5. 11. - Vítání občánků, 16. 11. - Sněhurka, 28. 11. Rozsvícení vánočního stromu - Štědrej den v Kerkonošich, zpívání a tanec u stromu, 15. 12. - Vánoční besídka školky, 16. 12. - Sněhurka a Štědrej den v Kerkonošich pro Domov Tereza a odpoledne pro bývalé ped. a prac. školy i další hosty, 17. 12. obě představení pro ZŠ Loukov). Takové tempo nelze samozřejmě vydržet trvale. Šlo spíše o to, abychom naznačili možnosti, co dělat. Do budoucna se ustálí model dvou představení za rok (v letošním šk. roce budou děti nacvičovat ještě jedno), hlavní se odehrají ve dvou termínech: na Rozsvícení vánočního stromu (anebo v adventu) a na divadelní přehlídku v Turnově - závěrečnou AKADEMII (stejné představení). Kteroukoliv hru však budeme schopni reprizovat, pokud bude zájem. Každá hra, každá zahraná na flétnu, každá replika v divadle, která je pěkně řečená, pronesená, každý koordinovaný pohyb tanečníka či sportovní úspěch, to vše musí být podloženo trpělivou a soustavnou prací. Nesmírně cenné jsou také sportovní aktivity J. Lampové (pohybové hry) a její podíl na loutkovém představení. Nebýt velkého nasazení J. Lampové, J. Zajícové, ale i J. Heřmanové a R. Pikorové, jakož i dětí, nezvládli bychom takové množství práce.

Velkým vítězstvím byla náročná rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ. V učebně informatiky byla provedena elektroinstalace na připojení dalších 4 počítačů. Zbývá sem dát stolky a zasíťovat stanice. Velkorysost obce se projevila také v rozhodnutí rychle podpořit vznikající aktivity v MŠ i ZŠ (příspěvek na varhany do MŠ, na oba taneční kroužky, naladění klavírů, na nákup literatury potřebné už na poč. r. 2011). Bez jakéhokoliv pochlebování (na to už jsem starý) třeba říci, že postoj rady, zastupitelstva, starosty a úřednic OÚ k naší škole je příkladný. Vážíme si toho.

Bohužel, došlo k poklesu žáků, který musíme v r. 2011 tak, že zavedeme 5. ročník, abychom neohrozili vážně funkce školy ve všech směrech a nezpůsobili problémy obecnímu rozpočtu (90 000 Kč jen za žáky, kteří by odešli ze 4. ročníku do jiných škol). Opět to pro nás ponese další porci práce - od vybavení učebnicemi až po novou organizaci školního života. Není však jiné cesty.

Nepříjemnou skutečností je rovněž celostátní snížení mezd nepedagogickým pracovníkům o 10%. Usilovně hledáme cesty, jak se z toho dostaneme, aby pracovnice, které vykonávají důležitou práci, nebyly ochuzeny
o poměrně vysokou část výdělku. Nu, držte nám palce.

Přeji všem dětem, aby jim Ježíšek přinesl pěkné dárky, rodiče prosím, aby zachovali škole přízeň jako dosud, občany a zastupitelstvo pak o nezištnou podporu. Vám všem, přátelé, pak požehnané Vánoce a šťastný rok 2011.

J. Vávra

Obědy pro cizí strávníky

Základní škola Benešov u Semil nabízí cizím strávníkům (důchodci, pracovníci místních firem apod.) obědy ze školní kuchyně. Kuchyně má vynikající tradici a obědy od nás vždy všem chutnaly. Bližší informace na čísle 481623244.

Vytvořeno 13.12.2010 20:08:03 | přečteno 1525x | Ing. Jiří Lukeš