Benešov u Semil

12345

Zprávy ze školy - prosinec 2014

IMG 8919

Aktuální informace ze života benešovské školy.

94. Vítání občánků (31. 10. 2014)

Zpívalo na něm 16 dětí z MŠ a 1. ročníku ZŠ. Ze záznamu, který pořídil p. L. Kroupa, je patrné, že tři ukolébavky – Spi, Janíčku, spi; Halí, belí a Ho ho Watanay – zpívaly dobře.  Děti připravoval J. Vávra a učitelky MŠ –  J. Heřmanová a R. Pikorová. 

Moje tělo – vliv kouření na organismus (10. 11. 2014)

Osvětových pořadů tohoto typu není nikdy dost, poněvadž právě Česko zaujímá „přední místa“ v alkoholismu a kouření mládeže.

Proletět duhou (11. 11. 2014)

Naivní divadlo Liberec splnilo naše očekávání, představení bylo velmi kvalitní.

Dar Českého olympijského výboru

Počátkem listopadu dostala škola od známé organizace fotbalový míč Adidas, míč na košíkovou, digitální stopky, pásmo (50 m), digitální osobní váhu, sportovní tašku, kužele na mety, píšťalku, metr a další drobné sportovní pomůcky. Jsme totiž zapojeni do projektu „Česko sportuje“ a za včasnou přihlášku byla škola ČOV odměněna. Poděkování patří paní učitelce Mgr. Jitce Lampové.

Setkání rodičů a třídní schůzky (úterý 25. 11. 2014)

Na setkání rodičů v jídelně školy proběhly volby do školské rady. Jako zástupce rodičů byla zvolena do tříčlenné školské rady paní Martina Housová. Upřímné poděkování  za dobrou práci v předešlé školské radě patří paní Lence Mifkové. Rodiče byli dále seznámeni se zabezpečením školy v souvislosti s případem zabití žáka nemocnou ženou ve Žďáře nad Sázavou, s výhledem počtu žáků ZŠ a MŠ na nejbližší období, přístupem školy k některým situacím s platbou obědů. Rodiče požádali školu o vánoční fotografování dětí.

Rozsvícení vánočního stromku (30. 11. 2014)

Děti zopakovaly hru v nářečí Štědrej den v Kerkonošich, kde zazněly koledy ze sbírky Josefa Horáka Krkonošské koledy, které tak proslavil Jaroslav Krček. Všechny se držely dobře  a zasluhují pochvalu. Pozoruhodné výkony podali Anna Mifková (Berková), Patrik Liďák (řezník Krkovička), Václav Svoboda (chudý žák Zdeněk), statečně se svých rolí zhostili Dominik Matěcha (Berka), Šárka Matěchová (selka) a Klára Housová (žena ponocného), výrazně mluvili koledníci: Terezka Mašková, Nella Lukešová, Milan Bárta, Daniela Klimešová, Natálie Bártová i Jan Jakub Celler. Pan L. Kroupa připravuje video, které bude zveřejněné na webových stránkách obce (školy). Jedna maminka řekla po zpívání na schodech, že se z celého školního programu k „Rozsvícení vánočního stromku“ stala hezká tradice. Ano, je to pravda, ale tradice je nemilosrdná a někdy „láme vaz“. Za spolupráci při zpěvu písní děkuji Sboru benešovských seniorek. 

Děti se ještě představí s hrou Štědrej den v Kerkonošich a s pohádkou O Popelce dětem ZŠ I. Olbrachta v úterý 16. 12. 2014 od 10 hod. v aule Gymnázia I. Olbrachta a v pátek 19. 12. zazpívají vánoční písně a koledy v Domově Tereza. Tak dobře využijí to, co se v hudební výchově naučily a věřme, že přinesou dětem i dospělým dobrou pohodu.  19. 12. zazpívají vánoční písně a koledy v Domově Tereza. Tak dobře využijí to, co se v hudební výchově naučily a věřme, že přinesou dětem i dospělým dobrou pohodu. 

Výstava v Muzeu a Pojizerské galerii Semily

V úterý 11. listopadu byla v Muzeu a Pojizerské galerii v Semilech slavnostně otevřena velkolepá výstava pohádkových kostýmů s názvem Zpátky do pohádky. Jedná se o 65 kostýmů, rekvizit a kulis z patnácti nejznámějších pohádek Československé a České televize z let 1969 – 2008 (Krkonošské pohádky, Popelka, Lotrando a Zubejda, Anděl Páně, Kouzla králů, Ať přiletí čáp, královno!, Rumprcimprcampr, Princové jsou na draka, Elixír a Halibela, Královna Koloběžka I., Plaváček, O chytrém Honzovi, O princezně, která ráčkovala, Zlatovláska, O štěstí a kráse). Výstavu navštíví naše děti v posledním týdnu před Vánocemi. Chystáme pro pracovníky Muzea a PG malé překvapení. 

Ambulance klinické logopedie v Jilemnici přemístěna

Ambulanci nynínajdete v přízemí budovy č. 8 - (Stará poliklinika, nyní Polyfunkční dům). Mgr. Naďa Pilařová, registrovaný klinický logoped. Tel.: 773 533 604 (481 551 188, pilarova.logo@seznam.cz). Pracovní doba:  Po: 7:00 – 15:30,  Út: 7:00 – 16:30, St: 7:00 – 16:30, Čt: 7:00 – 15:30, Pá: 7:00 – 13:30. Na vstupní vyšetření i terapii je nutné objednat se předem!

Děkujeme paní Marii Zemanové

za pomoc při nápravě řeči žáků MŠ i ZŠ. Působí na naší škole již druhý rok a její práce přináší velmi dobré výsledky. 

Poděkování

Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych poděkoval všem pracovníkům MŠ a ZŠ, kteří se snaží, abychom s dětmi něco nacvičili (divadla, besídky, vítání občánků), vyrobili (PČ,VV, vánoční výstava) anebo je rozpohybovali (TV, tanec). Navštěvujeme kulturní akce v Semilech, nešidíme učení. Vím, že je to naše práce. Není však jednoduchá, neboť to, co dělají na velkých školách mnozí, musíme zajistit v pár lidech včetně poměrně rozsáhlé administrativy. Poděkování náleží také paní školnici i pracovnicím školní jídelny, jakož i OÚ Benešov u Semil, všem rodičům a dětem. Děláme, na co nám síly stačí (někdy jen tak tak). Přeji proto všem jmenovaným klidný advent, požehnané Vánoce a štěstí do nového roku.

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy

Vytvořeno 17.12.2014 22:23:56 | přečteno 782x | Ing. Jiří Lukeš