Benešov u Semil

12345

Zprávy ze školy - srpen 2012

benesov skola6

Aktuální informace ze Základní školy a Mateřské školy v Benešově na školní rok 2012/2013, jak je přineslo srpnové číslo Benešovských novin. 

Do ZŠ nastoupí po prázdninách 25 žáků, do MŠ 28 dětí. Počet dětí ZŠ poklesl oproti šk. roku 2011/2012 o devět. Třídy budou sdruženy takto: 1. roč. (3 žáci), 2. roč. (8 žáků) a 3. roč. (3 žáci), tř. uč. Mgr. Jitka Lampová; 4. roč. (4 žáci) a 5. roč. (7 žáků), tř. uč. a řed. Mgr. Jaroslav Vávra. Dále budou na škole vyučovat: Mgr. Hana Růžičková (angličtina, vlastivěda), Ing. Jiří Čapka (informatika, přírodověda) a Jana Zajícová (VV, PČ, TV, vychovatelka ŠD, vedoucí školní jídelny). Počítáme s předmětem pohybové hry (Mgr. Jitka Lampová), věříme, že se podaří zachovat taneční kroužek v MŠ i ZŠ (Mgr. Ilja Kulichová). Vzhledem k nízkým počtům dětí ve 3. a 4. ročníku pravděpodobně nebude otevřen kroužek informatiky. V MŠ vyučují Jitka Heřmanová a Radmila Pikorová, školnice Romana Bachtíková zajišťuje i úklid. Ve školní jídelně pracují Hana Marková (vedoucí kuchařka) a Božena Pastorková. Škola bude nadále pokračovat v kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivitách, o kterých budeme veřejnost podrobněji informovat ve Školním časopise (děti ho dostanou 3. září). Organizační změny přispějí k prohloubení spolupráce s MŠ, kde se budeme moci více zaměřit na výuku hudební výchovy.

Organizace školního roku 2012

Školní vyučování ve školním roce 2012/2013 začne v pondělí 3. září 2012. Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013, ve 2. pololetí v pátek 28. června 2013. Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013. Pro okres Semily byly týdenní jarní prázdniny stanoveny na dny 4. 3. – 10. 3. 2013. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013. Do školy však děti nastoupí až v úterý 2. dubna.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013. Školní vyučování ve šk. r. 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013. Rodiče upozorňujeme, že státní svátky – 28. 9. (pá) a 17. 11. (po) vytvářejí se sobotou a nedělí prodloužené víkendy. Na středu připadají dny 1. 5. a 8. 5. 2013. S ředitelskými dny jako loni a předloni nepočítáme. Rádi bychom však realizovali dva školní výlety (září – květen nebo červen). 

Prázdninové práce

Pan Hadač natíral 1. a 2. prázdninový týden okna ve školní družině a obou kabinetech, po dlouhé době pak byly vymalovány chodby (od půdy až po konec schodiště mezi šatnami žáků ZŠ a MŠ), opravil emailové sokly, v kuchyni vymaloval spižírnu a natřel dveře oddělující školní kuchyň od jídelny. 10. srpna byl proveden druhý nátěr vchodových dveří do školy.

Proběhla rovněž oprava odpadu ve školní kuchyni (p. Matura). Na počátku prázdnin skupina pracovníků obce sestavila nové skříňky do předsíně mezi hernou a ložnicí v MŠ a pí vych. J. Zajícová přivezla skříň do školní družiny, 17. července byl položen nový koberec v herně MŠ. O prázdninách p. L. Matura vyrobil nové šatnové boxy do vstupní síně MŠ a 17. srpna je sestavil. Ze vstupní síně zmizela praktická, ale ne příliš vzhledná skříň, kterou využijeme – jakož i dalších skříněk, k archivním účelům. Děti se tedy budou převlékat v jedné šatně a předsíň mezi hernou a ložnicí získá nový rozměr hygienický i estetický. 20. srpna instalovala firma Nomiland v části herny MŠ nový nábytek, který vytvoří určitou „opozici“ k funkční „kancelářské stěně“ na levé stěně herny. Vyřazena byla nepoužívaná akumulační kamna. Z nově vytvořených interiérů máme upřímnou radost. Škola děkuje p. L. Maturovi st. a všem zaměstnancům obce, kteří pomáhali na svět těmto potřebným změnám.

Přeji všem – dětem, rodičům a zaměstnancům školy, úspěšný a zdravý školní rok 2012/2013.

Mgr. J. Vávra, ředitel školy

Vytvořeno 30.8.2012 23:33:15 | přečteno 1420x | Ing. Jiří Lukeš