Benešov u Semil

12345

Zprávy ze školy - únor 2011

Aktuální informace z dění v benešovské škole.

Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ Benešov u Semil se uskuteční 23. března 2011 od 9 do 11,30 hodin. Od 1. března 2011 si mohou rodiče vyzvedávat zápisní lístky. Mateřskou školu bude moci navštěvovat 28 dětí (stejně jako letos, číslo nelze překročit). Přednostně budou přijímány:

  • děti obce Benešov u Semil,
  • předškoláci z Benešova (pokud se nějaký přistěhuje),
  • děti z Benešova od věku 3 let.

V případě převisu poptávky pak dostanou přednost děti z Benešova, jejichž matce (otci) skončil mateřský příspěvek a nastupují do zaměstnání, před dětmi, jejichž matka (otec) pobírá dále mateřský příspěvek a zůstávají s dítětem na mateřské dovolené. Dětí mladší (od 2,5 let) přijmeme pouze tehdy, nebude-li naplněna kapacita, tzn. bude např. zapsáno 27 dětí. I tyto děti však dostanou přednost před případnými zájemci z okolních měst a obcí. Za organizaci dětí děkuji pí uč. J. Lampové.

Z dění ve škole

  • Do 1. ročníku bylo 2. února zapsáno 9 dětí (6 dívek, 3 chlapci).
  • Týž den byly instalovány další 4 počítače do učebny informatiky.
  • Připravujeme se na Turnovský štěk (přehlídka dětských souborů v místním divadle, 10. 3. 2011, odjezd v 7,10 h od školy spec. autobusem, zpět pojedeme vlakem a linkovým autobusem) a na okresní kolo "Soutěže dětských recitátorů" (16. 3., ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily, odjezd od školy linkovým autobusem v 7,14 hod.).
  • Od nového pololetí4. ročník ve středu od 12, 45 hod. kroužek Výuka ČJ a M počítači. Týž den máme od 13,45 hodin Divadelní kroužek pro 1. - 4. roč. (J. Vávra).
  • 21. 2. nacvičovalo 10 žáků ve škole obě divadelní představení (Sněhurka, Zlatý kolovrat).

Informace ze školy na stránkách obce

Těší nás sledovanost našeho Školního časopisu na stránkách obce. Počty návštěvníků: č. 1 - 183, č. 2 - 251, č. 3 - 120, č. 4 - 99, č. 5 - zatím 41. Počet návštěvníků na webu obce: ZŠ a MŠ 573, ZŠ 577, MŠ - 509, prac. školy - 535. Zájem čtenářů nás těší. Budeme se snažit o stálou aktualizaci stránek i zpráv ze školy. Přivítáme každý dobrý nápad, který je oživí.

KOALA CUP 2010

V republikové soutěži čtyřčlenných družstev chlapců a dívek ve šplhu, kdy se každému počítá 5 nejlepších časů a jejich součet určí výkon celého družstva, se umístila naše družstva chlapců a dívek v kategorii 4. a 5. tříd shodně na vynikajícím 5. místě. Vezmeme-li v úvahu, že za naši školu soutěžili jen žáci 3. a 4. ročníku, pak má výsledek o to větší cenu.
Sestavy družstev: Jan Antony, Filip Livar, Jindřich Janata (4. r.) a Michal Vosmík (3. r.); Markéta Violová, Amálie Reichlová, Vanda Zázvorková (4. r.) a Eva Nováková (3. r.). Za org. dětí děkuji pí uč. J. Lampové.

Vytvořeno 1.3.2011 22:56:02 | přečteno 1358x | Ing. Jiří Lukeš