Benešov u Semil

12345

Zprávy ze ZŠ a MŠ Benešov - červen 2012

Informace o dění v benešovské škole z červnového čísla Benešovských novin. 

Čtyři lehkoatletické medaile pro žáky benešovské školy

Okrskového kola v lehkoatletickém trojboji (běh na 50 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem) se zúčastnilo 8 škol. Naše děti se umístily na pěkném 4. místě.
Pořadí škol podle medailí:

 1. ZŠ Dr. Fr. Lad. Riegra Semily 12
 2. ZŠ I. Olbrachta Semily 9
 3. ZŠ Lomnice nad Popelkou 5
 4. ZŠ Benešov u Semil 2
 5. ZŠ Libštát a ZŠ Loukov 1

Bez medaile:  ZŠ Slaná a ZŠ Košťálov. Zlatou medaili získala Amálie Reichlová (50 m – 8,2 s, dálka 347 cm, míček 26 m; 5. roč., 18 startujících). Na pěkném 8. a 9. místě skončily v této kategorii Markéta Violová a Vanda Zázvorková. Stříbrnou medaili vybojoval Vladimír Reichl  (50 m – 8,5 s, dálka 333 cm, míček 23 m;  2. roč., 14 startujících).
Kromě těchto výrazných výsledků třeba vysoce ocenit i další závodníky: Štěpána Livara (4. místoz 20 startujících, postup do okresního kola, 3. roč.),  Annu Mifkovou (5. z 13 startujících, první náhradnice pro okr. kolo, 2. roč.), Terezu Seidlovou (7. z 16 startujících, 3. roč.), Michala Vosmíka (7. místo z 20 startujících, 4. roč.) a Evu Novákovou (9. z 18 startujících, přestože ji bolela noha, 4. roč.). Kategorie 4. ročníků byla obsazena obzvlášť dobrými závodníky, a proto je cenné i 12. místo Ondřeje Skalského a 14. místo Viléma Polmy. Za snahu i sportovního ducha chválíme Filipa Livara, Jakuba Skalského (5. roč.), Natálii Bártovou, Danielu Klimešovou, Karla Janatu, Milana Bártu a Patrika Liďáka (1. roč.). Do 9. příčky se umístilo 9 našich závodníků! (celkem jich startovalo 18), což je velký úspěch benešovské výpravy. Uvážíme-li, že školu navštěvuje 34 dětí, máme radost i z toho, že jich na soutěž odjela větší polovina. A tak by to mělo být. Do sportovních a kulturních akcí by mělo být zapojeno co nejvíce dětí. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy a pí uč. Mgr. Jitce Lampové za jejich přípravu. Potěšilo nás, že s dětmi trénovali i někteří rodiče. Děkujeme.

Okresní kolo téže soutěže (Turnov, 7. 6. 2012):Z našich tří reprezentantů v okresním kole postoupil do krajského kola z 2. místa Vladimír Reichl, Amálka Reichlová skončila na
11. místě a Štěpán Livar obsadil 15. místo. 
Krajské kolo 15. 6. 2012 (Turnov, 15. 6. 2012):  Vladimír Reichl skončil také v krajském kole na 2. místě, ale podal výborný výkon (běh na 50 m – 8,3 s, dálka 357 cm, míček  32, 90 m). Porazil ho pouze závodník Šolc z Jilemnice, který se do kraje dostal na „divokou kartu“ (v okrese skončil na nepostupovém 6. místě). Přesto se jedná další vynikající úspěch Ládi. Jeho rodičům patří velké poděkování za to, že s ním na krajské kolo jeli, neboť naše škola nemohla z pracovních důvodů zajistit pedagogický dozor.

Testování žáků 5. ročníků

Testováním prošlo 12 páťáků, kteří naplnili naše očekávání. Dařilo se jim v českém jazyce, kde děti dosáhly na 76,39% úspěšnosti. Pouze 5% jim chybělo, aby pronikly do nejvyšší skupiny (81-100%), kam se dostalo pouze 12,83% testovaných škol. V matematice páťáci bojovali o 2. skupinu (59,90%), ale chybělo jim jen 1,5 procenta), své si odvedli také v angličtině (45,29% úspěšnosti, skončili jako 62,59% českých škol). Testy by v příštích letech měly zohledňovat žákovu úroveň, tzn. bude jich několik „druhů“ podle prospěchu žáka.

Ze zajímavých akcí

 • 9. květen: Ekvádor a Galapágy (4. a 5. roč., projekce filmů s komentářem KC Golf Semily od 10 hod.). Zajímavým způsobem se děti dozvěděly leccos nejen o zvířeně těchto lokalit, ale mnohé i o životě tamních obyvatel.
 • 25. květen – ukázka integrovaného záchranného systému v Podolí (děti MŠ a ZŠ, hasiči  a Policie ČR). Velmi kvalitně připravená akce.
 • 28. květen – Jizerské hory(projekce diapozitivů s komentářem1. – 5. ročník). Pan fotograf Petr Najman za námi přijel do školy a besedu měl jako obvykle velmi dobře připravenou. 1. červen: Beseda spí M. Kottovou, která přežila holocaust(2. – 5. ročník), neměla, jak říkají mladí, chybu. Paní Kottová byla nadšena, že děti věděly leccos o Masarykovi a Hašlerovi, který byl umučen v koncentračním táboře. Velice se jí na škole líbilo a nabídla nám průvodcovskou službu v Terezíně. O nabídce vážně uvažujeme. Třiaosmdesátiletá noblesní dáma, které se podařilo přežít peklo koncentračního tábora Osvětim, nezatrpkla na svět. Dál  bojuje proti jakýmkoliv projevům fašismu.
 • Pan Stanislav Špalek (informatika) ze školy odchází a nahradí ho p. Ing. Čapka, absolvent Univerzity Hradec Králové. Panu Špalkovi za významnou pomoc při zajištění výuky informatiky upřímně děkujeme a přejeme mu dobré zdraví a úspěchy v práci. 

Co nás čeká o prázdninách

 • obměna velké části nábytku a koberce v mateřské škole (herna, předsíň, vstupní prostor), zakoupení skříně do ŠD,
 • výmalba chodby (od MŠ až po půdu), skladu potravin,
 • pokračovat budeme v údržbě oken a některých zárubní a dveří. 
 • budeme pracovat na 2. díle Knihy o škole, postupně vypracujeme 180 metodických materiálů (pracovních listů – 80 z ČJ a 100 na prvouku a přírodovědu) pro 1. – 5. ročník, do 31. 8. přepracujeme školní vzdělávací program pro ZŠ.

Dne 29. června dostanou děti poslední číslo Školního časopisu, který bude samozřejmě zveřejněn na stránkách obce. 

ZŠ a MŠ Benešov děkuje rodičům i benešovským organizacím za celoroční spolupráci a obci za vstřícný postoj ke škole. Přejeme všem krásné prožití prázdnin a dovolených.
Na shledanou po prázdninách.

Mgr. Jaroslav Vávra, ředitel školy

Vytvořeno 2.7.2012 22:02:01 | přečteno 1327x | Ing. Jiří Lukeš