Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Závěrečný účet VHS Turnov

Den vyvěšení:11.5.2022
Den sejmutí:25.5.2022
Zdroj oznámení:VHS Turnov
Typ oznámení:Závěrečný účet, výroční zpráva

Podrobnosti:

Zveřejnění dokumentů 

Vodohospodářské sdružení Turnov oznamuje zveřejnění následujících dokumentů: 

  • Návrh závěrečného účtu VHS Turnov za rok 2021 
  • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021 
  • Rozvaha k 31.12.2021 
  • Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 
  • Příloha k 31.12.2021 
  • Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2021 
  • Přehled o peněžních tocích k 31.12.2021 
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření VHS Turnov za rok 2021 
  • Oznámení o zveřejnění dokumentů 

Dokumenty jsou pro svou rozsáhlost k nahlédnutí na Obecním úřadě.

Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 26123x | ernest