Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Program ZO 21.09.2022

Den vyvěšení:14.9.2022
Den sejmutí:21.9.2022
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Pozvánka, program

Podrobnosti:

Program jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Způsob hlasování
 4. Schválení návrhu programu jednání
  1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4021306/VB3 p.p.č. 2263
  2. Kupní smlouva – pozemky v Boudovačce
  3. Souhlas s umístěním stavby trafostanice na Muchově
  4. Zprávy bytové komise – bytový pořadník
  5. Zpráva finančního výboru
  6. Rozpočtové opatření č. 3/2022
  7. Dotace (JSDH, odpadové hospodářství, alej u hřbitova)
  8. Veřejné osvětlení – projekt na obnovu po akci čez – Efekt
  9. Informace o průběhu akce rekonstrukce vodovodu
 5. Projednání jednotlivých bodů
 6. Usnesení
 7. Závěr 

Sestavila
Mgr. Veronika Slavíková
starostka obce


Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 963772x | ernest