Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Program jednání Zastupitelstva obce 7.11.2022

Den vyvěšení:31.10.2022
Den sejmutí:7.11.2022
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Pozvánka, program

Podrobnosti:

Program jednání zastupitelstva dne 7. 11. 2022 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Způsob hlasování
 4. Schválení návrhu programu jednání
 • Program zastupitelstva:
 • 1. Plán práce zastupitelstva a rady obce do konce roku 2022
 • 2. Jednací řád zastupitelstva obce na volební období 2022 – 2026
 • 3. Volba členů bytové komise
 • 4. Volba členů kulturní komise
 • 5. Volba členů komise životního prostředí
 • 6. Stanovení odměn za výkon funkce člena komise nebo výboru mimo členství ZO
 • 7. Inventury 2022
 • 8. Plán inventur za rok 2022
 • 9. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Benešov u Semil 
 • 10. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a paní M. Janů
 • 11. Souhlas s podmíněně přípustným využitím plochy na p.p.č. 117/1 – el. přípojka Jech
 • Projednání jednotlivých bodů
 • Usnesení
 • Závěr 
 • Sestavila
  Mgr. Veronika Slavíková
  starostka obce

  Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 22143x | ernest