Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje

Den vyvěšení:17.3.2023
Den sejmutí:6.4.2023
Zdroj oznámení:Krajský úřad Libereckého kraje
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti:

O Z N Á M E N Í 

Ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

z v e ř e j ň u j e 

 Krajský úřad Libereckého kraje, jako příslušný orgán dle § 22 zákona, oznámení koncepce 

„Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035“ 

Oznámení je k nahlédnutí v Informačním systému SEA - na internetových stránkách www.cenia.cz, SEA, kód koncepce LBK015K (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_LBK015K?lang=cs). 

Do oznámení v elektronické podobě je možno nahlédnout také na Krajském úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. dv. 1221 v úřední dny (pondělí a středa) nebo v jiné dny po předchozí telefonické dohodě (485 226 498, Mgr. Nevečeřal). 

 Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a to do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce Libereckého kraje. Dnem zveřejnění na úřední desce Libereckého kraje je 16. březen 2023. 

Ing. Petr Čech
vedoucí oddělení posuzování vlivů na ŽP a IPPC

Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 23628x | ernest