Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Program ZO 11. 9. 2023.pdf

Den vyvěšení:4.9.2023
Den sejmutí:11.9.2023
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Pozvánka, program

Podrobnosti:

Program jednání zastupitelstva dne 11. 9. 2023 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

 1. Zahájení
 2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Způsob hlasování
 4. Schválení návrhu programu jednání
 • Program zastupitelstva:
 1. Cesta na Převráti (Boudovačka)
 2. Zpráva finančního výboru
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2023
 4. DodaCesta tek č. 2 ke smlouvě o dílo 908/2017 – Změna územního plánu obce Benešov u Semil
 5. Žádost o směnu pozemku – VHS Turnov - Ryplovi
 6. Žádost o směnu pozemku – Vele
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti – Hradišťata (Hybler
 8. Informace o projektu kanalizace (VHS, etapa č. II a III….)
 9. Informace o dotacích (JSDH, Zvonice,…)
 • Projednání jednotlivých bodů
 • Usnesení
 • Závěr
 • Sestavila
  Mgr. Veronika Slavíková
  Starostka obce  Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 843615x | ernest