Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Finanční správa upozorňuje na novelu zákona daně z nemovitých věcí

Den vyvěšení:7.1.2020
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Finanční úřad v Semilech
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti:

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1


Finanční správa upozorňuje na novelu zákona daně z nemovitých věcí. Dochází ke změně podmínek osvobození pozemků s vybranými krajinnými prvky

Osvobození pozemku bude možné uplatnit v rozsahu krajinného prvku, a to skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopu, mokřadu, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků. 

Pokud chcete uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2020 a krajinný prvek nemáte zapsán do evidence ekologicky významných prvků, je třeba podat podnět pro jeho  zapsání do 31. 12. 2019 na Státní zemědělský intervenční fond. Ten v současné době eviduje data o cca 15 000 krajinných prvcích, které se nacházejí na zemědělsky užívaných pozemcích, nebo k nim přiléhají. Ve vztahu k těmto již evidovaným krajinným prvkům není třeba podávat nový podnět (žádost) k jejich zapsání. 

Pokud bude podnět k zaevidování krajinného prvku podán až v roce 2020, bude citované osvobození možné uplatnit až na rok 2021.  Stávající rozsah osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani  z nemovitých věcí bude podle přechodných ustanovení zákona aplikován do konce roku 2021. Poplatníci tak budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Dále místo pozemků, které nelze žádným způsobem využívat, budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Podrobnější informace k aplikaci osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) novely zákona naleznete na adrese https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208 .

V Praze dne 19. prosince 2019

 

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová
Tisková mluvčí

Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 963564x | ernest