Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Zápis ZO 13.4.2022

Den vyvěšení:28.4.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Zápis, usnesení

Podrobnosti:

Zápis č. 2 ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 13. 4. 2022. v zasedací místnosti obecního úřadu od 19 hodin.

Program jednání:

  1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4020066/VB/03 – přípojka k novostavbě RD pana J. Maťátka 
  2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – projekt obnovy NN ČEZ – ČEZd¬_SoBS VB 2597/IE-12-4006871 
  3. Záměr směny pozemku mezi obcí Benešov u Semil a panem J. Mifkou 
  4. Smlouva na provoz čistírny v Podmošně mezi Obcí Benešov u Semil a společností HYBLER INVEST,s.r.o. 
  5. Žádosti o opravu obecních cest (Manželé Hlouškovi – cesta „v rokli“, paní Tereštíková – č.p. 1 Podmošna, odvodnění cest v Podolí, zadní cesta na Převráti) 
  6. Zpráva bytové komise – bytový pořadník č. 47/2022 
  7. Zpráva finančního výboru – informace o hospodaření obce 
  8. Zpráva velitele výjezdového družstva Petra Vlacha – návrh podání žádosti o dotaci 
  9. Žádost o souhlas s podmíněně přípustným využitím - hospodářská stavba na pozemku p.Milana Jecha, Žádost o podmíněně přípustné využití zemědělské plochy - stavba plotu na pozemku manželů Nesvadbových.


Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 940824x | ernest