Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Zápis ze ZO 22.6.2022

Den vyvěšení:18.7.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Zápis, usnesení

Podrobnosti:

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konané dne 22. 6. 2022. v zasedací místnosti obecního úřadu od 19 h.

Program jednání:

 1. Aktualizace plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav (hosté: Pozemkový úřad Semily, Geošrafo) 
 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro další volební období 
 3. Plán práce rady a zastupitelstva na II. pololetí 2022 (do konce volebního období) 
 4. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Benešov u Semil za rok 2021 a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2021 
 5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. za rok 2021 
 6. Závěrečné účty a hospodaření DSO – MR Pojizeří, VHS Turnov, DSO Semily, Chuchelna, Benešov u Semil za rok 2021 
 7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby parc. č. 2573/2
 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a dohodu o umístění stavby – parc. č. 117/2 a 117/1 
 9. Směnná smlouva mezi obcí Benešov u Semil a panem Janem Mifkou 
 10. Možnost odkupu pozemků pod místní komunikací - Boudovačka 
 11. Vypořádání pozemků pod vodohospodářskou infrastrukturou - návrh 
 12. Dopravní situace v Podolí – zpracovaný návrh
 13. Zpráva finančního výboru a rozpočtové opatření č. 2/2022 
 14. Žádost o směnu pozemků mezi obcí Benešov u Semil a paní Martinou Janů 
 15. Smlouva o dílo na projektovou dokumentaci odkanalizování obce Benešov u Semil
Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 17903x | ernest