Benešov u Semil

12345

Úřední deska

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce

Den vyvěšení:9.9.2022
Den sejmutí:24.9.2022
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Oznámení

Podrobnosti:

Obecní úřad Benešov u Semil
Benešov u Semil 125, Benešov u Semil 512 06 

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce 

Starosta obce Benešov u Semil podle § 29 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněním v místě obvyklým oznamuje: 
 1. Volby do zastupitelstva obce Benešov u Semil, se uskuteční 
 • v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a 
 • v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 • Místem konání voleb 
  • ve volebním okrsku č. 1 
  • je volební místnost Benešov u Semil 125, Benešov u Semil 512 06 (Obecní úřad) 
 • Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu, nebo potvrzením o přechodném pobytu. 
 • Hlasovací lístek bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti. 
 • V Benešově u Semil dne 7. 9. 2022
  Mgr. Veronika Slavíková starostka
  Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 20664x | ernest