Benešov u Semil

12345

Úřední deska

Zápis z jednání ZO dne 26.6.2023

Den vyvěšení:7.7.2023
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Obec Benešov u Semil
Typ oznámení:Zápis, usnesení

Podrobnosti:

ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 26.6. 2023 v zasedací místnosti obecního úřadu od 19 hodin.

Program:

 1. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV 12 4024313 - přípojka elektřiny k čerpací stanici u Tereza
 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/2337/2023 mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem - věcná břemena pro stavbu kanalizace
 3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouva o právu provést stavbu mezi obcí Benešov u Semil a městem Semily
 4. Odkup pozemku pro ČS v Podmošně (p.p.č. 457/1 a 457/2)
 5. Projekt kanalizace – informace
 6. Vícestranná smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění zmocnění centrálního zadavatele
 7. Memorandum o spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Semily
 8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Benešov u Semil a Svazkem města a obcí Semily – p.p.č. 458/1 a 458/26
 9. Žádost o odkup pozemku p. p. č. 164/4Žádost o odkup pozemku p. p. č. 164/4
 10. Postup při výkupu cesty na Převráti
 11. Plán práce rady a zastupitelstva na II. pololetí 2023
 12. Účetní závěrka a závěrečný účet obce Benešov u Semil za rok 2022 a zpráva o kontrole hospodaření za rok 2022
 13. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Benešov u Semil p. o. za rok 2022
 14. Závěrečné účty a hospodaření DSO MR Pojizeří, VHS Turnov, Dobrovolného svazku města a obcí obcí Semily za rok 2022
 15. Zpráva finančního výboru a rozpočtové opatření č. 4/2023
 16. Smlouva mezi obcí Benešov u Semil a Libereckým krajem - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/556/2023
Vytvořeno 19.3.2021 16:07:25 | přečteno 865868x | ernest